Kaupunginhallitus, kokous 8.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
 

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus päätöksestä Dnro ESAELY/49/2016. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 12.2.2016 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta Mikkelin kaupungissa, osoitteessa Mannerheimintie 34, kiinteistötunnus 491-2-10-121.
   
 • Valtioneuvoston kanslian päätös VNK005:00/2013
  Suomi 100 -ohjelmaan liitetylle hankkeelle Koti yhdessä - Yhdessä koti on haettu Suomi 100 -tukiohjelman mukaista valtionavustusta. Suomi 100 -hankkeen hallitus on kokouksessaan 27.1.2016 suositellut, että hankkeelle ei myönnetä valtionavustusta. Valtioneuvoston kanslia ei myönnä hankkeelle valtionavustusta.
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  - maakuntahallituksen pöytäkirja 22.2.2016
   
 • Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:
    - rakennustoimikunnan pöytäkirjat 21.1. ja 23.2.2016
    - hallituksen pöytäkirjat 21.1. ja 25.2.2016
   
 • Vaalijalan kuntayhtymä:
    - hallituksen pöytäkirjat 20.1. ja 24.2.2016
   
 • Korkein hallinto-oikeus:
  • Korkein hallinto-oikeus on 11.2.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 457 (diaarinumero 464/3/14) kumonnut Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen 8.1.2014 nro 14/005/3 ja hylännyt A:n valituksen Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksestä 11.3.2013.
    
  • Korkein hallinto-oikeus on 11.2.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 458 (diaarinumero 874/3/15) kumonnut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 19.2.2015 nro 15/0061/4 ja hylännyt A:n valituksen Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä 20.3.2014.
    
  • Korkein hallinto-oikeus on 11.2.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 460 (diaarinumero 465/3/14) kumonnut Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen 8.1.2014 nro 14/0004/3 ja hylännyt A:n ym. valituksen Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksestä 1.10.2012.

Edellä mainitut päätökset koskevat Mikkelin kaupungissa tehtyjä esiopetuksen uudelleenjärjestelyjä, joissa esiopetuksen järjestämisvastuu ja koordinointi on siirretty päiväkotien alaisuuteen ja tähän liittyen esikoulunopettajien virat on päätetty lakkauttaa 1.8.2013 alkaen ja tilalle on päätetty perustaa vastaavat lastentarhanopettajan toimet. KHO on hylännyt asianosaisten asiassa tekemät valitukset - KHO:n päätösten mukaan esiopetuksen uudelleenorganisoinnille on ollut asianmukaiset ja hyväksyttävät perusteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.