Kaupunginhallitus, kokous 8.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Eron myöntäminen Milja Kinni-Jenulle Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2015-2347

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunnan jäsen Milja Kinni-Jenu pyytää eroa aluejohtokunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Ristiinan aluejohtokunnan kokoonpano toimikaudella 2013 - 2016 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
1. Puhakka P. Olli J., diplomi-insinööri
2. Puhakka-Matilainen Eija, yrittäjä
3. Kortelainen Hannu, toimitusjohtaja
4. Tikkanen Petri, työsuojeluvaltuutettu, VPJ
5. Klén Tanja, yrittäjä
6. Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja
7. Viitikka Jari, metsäkoneenkuljettaja, PJ
8. Hämäläinen Ari, maatalousyrittäjä
9. Kilpeläinen Kaija, vakuutusvirkailija, eläkeläinen
10. Elkharam Tiina, yrittäjä
11. Rantalainen Erkki, diplomi-insinööri
12. Härkönen Päivi, yrittäjä
13. Kinni-Jenu Milja, filosofian ylioppilas

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Jan-Mika Korhonen,
2. Pönniö-Kanerva Tarja, kahvilan emäntä
3. Ahonen Hannu,
4. Liukkonen Seppo, autonkuljettaja
5. Töyrynen Kirsi, myyjä
6. Hassinen Sanni,
7. Siiriäinen Jukka, työnjohtaja
8. Härkönen Jyrki, maanviljelijä
9. Suutari-Piispa Eija, AMK-hortonomi
10. Palmgren Marjo, sairaanhoitaja
11. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja
12. Himanen Vesa, kiinteistönhoitaja, laitosmies
13. Kuusela Jukka,

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Milja Kinni-Jenulle Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.