Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ristiinan kirjaston ja nuorisotilojen hankesuunnitelma

MliDno-2020-1218

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 19.12.2019 § 150 päättänyt Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Ristiinan yhtenäiskoululla jatkavat toimintaansa ala- ja yläkoulu, iltapäiväkerho sekä osa esiopetusta. Ilta- ja vapaa-ajankäyttäjien toimintana jatkaa mm. Kansalaisopisto.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut moniammatillisen työryhmän Ristiinan koulukeskuksen tilojen kehittämiseksi. Työryhmä on koonnut asiasta hankesuunnitelman keväällä 2020.  

Hankesuunnitelman tavoitteena on saada lukiolta vapautuvat tilat mahdollisimman nopeasti käyttöön, joka palvelee Ristiinan alueellista kehittämistä ja tukee kaupunkirakenneselvityksen linjauksia. Hankesuunnitelman mukaan mahdollisia uusia käyttäjiä olisivat nuorisotoimi ja kirjasto.

Työryhmän esityksenä on, että lukiolta vapautuviin tiloihin (n. 767 m2) siirtyisi osa yhtenäiskoulun yläkoulun opetusta ja kirjasto. Koulukeskuksen A-osasta siirtyisi alakoulun opetusta muutamia luokkia, joilta vapautuvaan siipeen kunnostettaisiin nuorisotilat.

Esitetty toimintamalli mahdollistaa toimintojen keskittämisen yhteen kokonaisuuteen, jolloin tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja saadaan laadullisesti toimivampi kokonaisuus. Tilojen yhteiskäytön myötä tuotetut palvelut ja tilat tukevat toisiaan.

Kirjaston ja nuorisotilojen yhdistäminen koulukeskukselle mahdollistaa kaupungille luopumisen nykyisestä nuorisotalosta sekä kirjaston kiinteistöstä.

Kustannusarvio
Hankesuunnitelman mukaisien muutostöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa (alv 0 %).

Toteutusaikataulu
Hankeen alustava toteutusaikataulu on: 

Molempien hankkeiden suunnittelu

08-09/2020

Urakkakilpailutus / Nuorisotila

10/2020

Urakka-aika / Nuorisotila

11-12/2020

Käyttöönotto / Nuorisotila

01/2021

Urakkakilpailutus / Kirjasto

03/2021

Urakka-aika / Kirjasto

06-07/2021

Käyttöönotto / Kirjasto

08/2021

 

Koulun, nuorisotoimen ja kirjaston edustajat ovat olleet mukana laatimassa hankesuunnitelmaa. Suunnitteluvaiheessa osallistamista laajennetaan ottamalla mukaan käyttäjien edustajat laajemmassa mittakaavassa.

Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymisen ehtona tullaan esittämään, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 150 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2020. Lisämääräraha tullaan kattamaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman 3.6.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että rakennuttaja Saija Himanen tilapalveluista saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 19.12.2019 § 150 päättänyt Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Ristiinan yhtenäiskoululla jatkavat toimintaansa ala- ja yläkoulu, iltapäiväkerho sekä osa esiopetusta. Ilta- ja vapaa-ajankäyttäjien toimintana jatkaa mm. Kansalaisopisto.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut moniammatillisen työryhmän Ristiinan koulukeskuksen tilojen kehittämiseksi. Työryhmä on koonnut asiasta hankesuunnitelman keväällä 2020.  

Hankesuunnitelman tavoitteena on saada lukiolta vapautuvat tilat mahdollisimman nopeasti käyttöön, joka palvelee Ristiinan alueellista kehittämistä ja tukee kaupunkirakenneselvityksen linjauksia. Hankesuunnitelman mukaan mahdollisia uusia käyttäjiä olisivat nuorisotoimi ja kirjasto.

Työryhmän esityksenä on, että lukiolta vapautuviin tiloihin (n. 767 m2) siirtyisi osa yhtenäiskoulun yläkoulun opetusta ja kirjasto. Koulukeskuksen A-osasta siirtyisi alakoulun opetusta muutamia luokkia, joilta vapautuvaan siipeen kunnostettaisiin nuorisotilat.

Esitetty toimintamalli mahdollistaa toimintojen keskittämisen yhteen kokonaisuuteen, jolloin tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja saadaan laadullisesti toimivampi kokonaisuus. Tilojen yhteiskäytön myötä tuotetut palvelut ja tilat tukevat toisiaan.

Kirjaston ja nuorisotilojen yhdistäminen koulukeskukselle mahdollistaa kaupungille luopumisen nykyisestä nuorisotalosta sekä kirjaston kiinteistöstä.

Kustannusarvio
Hankesuunnitelman mukaisien muutostöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa (alv 0 %).

Toteutusaikataulu
Hankeen alustava toteutusaikataulu on:

Molempien hankkeiden suunnittelu

08-09/2020

Urakkakilpailutus / Nuorisotila

10/2020

Urakka-aika / Nuorisotila

11-12/2020

Käyttöönotto / Nuorisotila

01/2021

Urakkakilpailutus / Kirjasto

03/2021

Urakka-aika / Kirjasto

06-07/2021

Käyttöönotto / Kirjasto

08/2021

 

Koulun, nuorisotoimen ja kirjaston edustajat ovat olleet mukana laatimassa hankesuunnitelmaa. Suunnitteluvaiheessa osallistamista laajennetaan ottamalla mukaan käyttäjien edustajat laajemmassa mittakaavassa.

Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymisen ehtona tullaan esittämään, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 150 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2020. Lisämääräraha tullaan kattamaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman 3.6.2020.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Janne Strengell esitti Petri Tikkasen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "Jaa" ja ne, jotka kannattavat Janne Strengellin esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänsestyksessä annettiin 1 Jaa-ääni (Eero Aho) ja 8 Ei-ääntä (Juha Hakkarainen, Heidi Särkkä, Kirsi Pokkinen, Janne Strengell, Hanne Vainio, Vesa Nessling, Petri Tikkanen ja Taina Harmoinen).

Puheenjohtaja totesi, että Janne Strengellin esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että rakennuttaja Saija Himanen tilapalveluista poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta on palauttanut Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Ristiinan aluejohtokunnaltya pyydetään lausuntoa hankesuunnitelmasta. Ristiinassa järjestettiin aiheesta kuntalaistilaisuus 13. elokuuta 2020. Asian kuvaus lautakunnan esitylistalla oli seuraava ja hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä:

Kaupunginvaltuusto on 19.12.2019 § 150 päättänyt Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Ristiinan yhtenäiskoululla jatkavat toimintaansa ala- ja yläkoulu, iltapäiväkerho sekä osa esiopetusta. Ilta- ja vapaa-ajankäyttäjien toimintana jatkaa mm. Kansalaisopisto.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut moniammatillisen työryhmän Ristiinan koulukeskuksen tilojen kehittämiseksi. Työryhmä on koonnut asiasta hankesuunnitelman keväällä 2020.  

Hankesuunnitelman tavoitteena on saada lukiolta vapautuvat tilat mahdollisimman nopeasti käyttöön, joka palvelee Ristiinan alueellista kehittämistä ja tukee kaupunkirakenneselvityksen linjauksia. Hankesuunnitelman mukaan mahdollisia uusia käyttäjiä olisivat nuorisotoimi ja kirjasto.

Työryhmän esityksenä on, että lukiolta vapautuviin tiloihin (n. 767 m2) siirtyisi osa yhtenäiskoulun yläkoulun opetusta ja kirjasto. Koulukeskuksen A-osasta siirtyisi alakoulun opetusta muutamia luokkia, joilta vapautuvaan siipeen kunnostettaisiin nuorisotilat.

Esitetty toimintamalli mahdollistaa toimintojen keskittämisen yhteen kokonaisuuteen, jolloin tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja saadaan laadullisesti toimivampi kokonaisuus. Tilojen yhteiskäytön myötä tuotetut palvelut ja tilat tukevat toisiaan.

Kirjaston ja nuorisotilojen yhdistäminen koulukeskukselle mahdollistaa kaupungille luopumisen nykyisestä nuorisotalosta sekä kirjaston kiinteistöstä.

Kustannusarvio
Hankesuunnitelman mukaisien muutostöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa (alv 0 %).

Toteutusaikataulu
Hankeen alustava toteutusaikataulu on: 

Molempien hankkeiden suunnittelu

08-09/2020

Urakkakilpailutus / Nuorisotila

10/2020

Urakka-aika / Nuorisotila

11-12/2020

Käyttöönotto / Nuorisotila

01/2021

Urakkakilpailutus / Kirjasto

03/2021

Urakka-aika / Kirjasto

06-07/2021

Käyttöönotto / Kirjasto

08/2021

 

Koulun, nuorisotoimen ja kirjaston edustajat ovat olleet mukana laatimassa hankesuunnitelmaa. Suunnitteluvaiheessa osallistamista laajennetaan ottamalla mukaan käyttäjien edustajat laajemmassa mittakaavassa.

Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymisen ehtona tullaan esittämään, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 150 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2020. Lisämääräraha tullaan kattamaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta antaa lausunnon Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelmasta.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Ristiinassa, koulukeskuksen Setälä-salissa järjestetyssä infotilaisuudessa 13.8.2020 kaupungin virkamiesjohto esitteli suunnitelman Ristiinan kirjaston ja nuorisotilojen siirtämisestä Ristiinan koulukeskuksen yhteyteen. 

Ristiinan aluejohtokunta näkee järkevänä nuorisotilojen ja kirjaston toimintojen siirtämisen lähemmäksi potentiaalisia palvelujen käyttäjiä, mutta vaatii suunnittelussa seuraavien asioiden huomioon ottamista ja selvittämistä:

 • Koulukeskuksen tilat on suunniteltu oppilaiden koulunkäyntiin ja opiskeluun.  Aluejohtokunta katsoo, että tilojen ensisijainen käyttäjäkunta ovat koululaiset. Näin ollen koulun tulee saada valita ensimmäisenä parhaat ja sopivimmat tilat käyttöönsä. Tämän jälkeen suunnitellaan, mitä toimintoja voidaan sijoittaa ja siirtää vapautuneisiin tiloihin.
   
 • Suunnitelma kohdistuu palveluita käyttäviin nuoriin ja lapsiin, joten aluejohtokunta vaatii lapsivaikutuksen arvioinnin tekemistä.
   
 • Suunnitelmassa ei mainita asiointipistettä eikä rakennusvalvonnan sijoitusta lainkaan. Näiden palveluiden tulee kuitenkin jatkua Ristiinassa ja olla alueen asukkaiden käytettävistä. Suunnitelmissa tulee osoittaa, mihin kyseiset toiminnot sijoitetaan kirjaston toiminnan siirtymisen myötä.
   
 • Tilojen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen kunto ja tilojen mitoitus. Tarvittavat sisäilmaselvitykset tulee tehdä ennen tilojen muutoksia. Koululaiset tarvitsevat riittävän suuret, väljät ja terveelliset tilat jaksaakseen opiskella useampana tuntina peräkkäin samassa luokkahuoneessa ja välttyäkseen opintojen aikana sisäilma-altisteilta. Samoin suunnittelussa täytyy ottaa huomioon tulevien vuosien tilatarpeet lasten koulunkäynnin varmistamiseksi lähikoulussa.
   
 • Aluejohtokunta velvoittaa työryhmän ottamaan mukaan tilojenkäytön suunnitteluun varhaiskasvatuksen edustajan. Lisäksi on mahdollistettava nuorten osallistuminen nuorisotilojen suunnitteluun. Kirjaston tilojen tulee olla helposti saavutettavissa ja omatoimikäytön pitää olla mahdollista myös jatkossa.
   
 • Aluejohtokunta haluaa myös selvityksen siitä, kuinka jatkossa päiväkodin ja kirjaston yhteistoiminta mm. satutuntien ja kirjastovierailujen osalta toteutetaan.
   
 • Aluejohtokunta velvoittaa työryhmän selvittämään ja esittelemään, kuinka liikennejärjestelyt toimivat koulukeskuksen alueella turvallisesti liikenteen lisääntyessä.
   
 • Aluejohtokunta vaatii suunnittelutyöryhmältä ajantasaisen tilannetiedon toimittamista myös aluejohtokunnalle.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 19.12.2019 § 150 päättänyt Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Ristiinan yhtenäiskoululla jatkavat toimintaansa ala- ja yläkoulu, iltapäiväkerho sekä osa esiopetusta. Ilta- ja vapaa-ajankäyttäjien toimintana jatkaa mm. Kansalaisopisto.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut moniammatillisen työryhmän Ristiinan koulukeskuksen tilojen kehittämiseksi. Työryhmä on koonnut asiasta hankesuunnitelman keväällä 2020.  

Hankesuunnitelman tavoitteena on saada lukiolta vapautuvat tilat mahdollisimman nopeasti käyttöön, mikä palvelee Ristiinan alueellista kehittämistä ja tukee kaupunkirakenneselvityksen linjauksia. Hankesuunnitelman mukaan mahdollisia uusia käyttäjiä olisivat nuorisotoimi ja kirjasto.

Työryhmän esityksenä on, että lukiolta vapautuviin tiloihin (n. 767 m2) siirtyisi osa yhtenäiskoulun yläkoulun opetusta ja kirjasto. Koulukeskuksen A-osasta siirtyisi alakoulun opetusta muutamia luokkia, joilta vapautuvaan siipeen kunnostettaisiin nuorisotilat. Tilojen sijoittelu on suunniteltu toiminnallisesti optimaaliseksi niin, että esimerkiksi kirjastolle saadaan tehtyä oma esteetön sisäänkäynti ja helppo asiakaspysäköinti ilman risteävää liikennettä.

Esitetty toimintamalli mahdollistaa toimintojen keskittämisen yhteen kokonaisuuteen, jolloin tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja saadaan laadullisesti toimivampi kokonaisuus. Tilojen yhteiskäytön myötä tuotetut palvelut ja tilat tukevat toisiaan.

Kirjaston ja nuorisotilojen yhdistäminen koulukeskukselle mahdollistaa kaupungille luopumisen nykyisestä nuorisotalosta sekä kirjaston kiinteistöstä.


Kustannusarvio

Hankesuunnitelman mukaisien muutostöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa (alv 0 %). Kustannus jakaantuu 150 000 euroa nuorisotiloille ja 150 000 euroa kirjastolle.


Toteutusaikataulu

Hankkeen alustava toteutusaikataulu on:

Molempien hankkeiden suunnittelu

08-09/2020

Urakkakilpailutus / Nuorisotila

10/2020

Urakka-aika / Nuorisotila

11-12/2020

Käyttöönotto / Nuorisotila

01/2021

Urakkakilpailutus / Kirjasto

03/2021

Urakka-aika / Kirjasto

06-07/2021

Käyttöönotto / Kirjasto

08/2021

 

Lopullinen aikataulu tarkentuu päätöksentekoprosessin jälkeen. Pitkittyneestä päätöksentekoprosessista johtuen tilojen suunnittelua ei ole päästy tekemään hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Hankesuunnitelmassa esitetyllä nuorisotalon ja kirjastotalon myymisellä saavutetaan kiinteistöjen ylläpidossa noin 36 000 euron nettosäästö (ylläpitomenot - ulkoiset vuokratulot). Kirjastorakennuksen ylläpitokustannukset ovat olleet noin 35 000 euroa vuodessa ja ulkoiset vuokratulot noin 11 000 euroa vuodessa. Nuorisotalon ylläpitokustannukset ovat olleet noin 20 000 euroa vuodessa ja ulkoiset vuokratulot noin 8 000 euroa vuodessa. Kirjastotalon ja nuorisotalon yhteenlaskettu korjausvelka on noin 560 000 euroa. Rakennusten arvoitu myyntitulo on noin 100 000 euroa.

Ilmoitetut ylläpitokustannukset ovat vuosittaiset normaalit ylläpitokulut kiinteistönhoidon, energian, huollon ja jätehuollon jne. osalta. Summassa ei ole laskettu ylläpitokorjauksia tai investointeja, joita ikääntyvissä rakennuksissa tulisi joka tapauksessa vastaan. Kirjaston ja nuorisotilan yhdistäminen koulukeskukselle voi tuottaa kyseisille toimijoille lisäsäästöä henkilökulujen sekä tietotekniikan- ja muiden järjestelmien yhdistämisen kautta.

Koulun, nuorisotoimen ja kirjaston edustajat ovat olleet mukana laatimassa hankesuunnitelmaa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on kokouksessaan 10.6.2020 § 50 puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä ja kokouksessaan 23.9.2020 § 83 esittänyt, että kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman ja tilojen suunnittelussa huomioidaan hankesuunnittelun hyväksymisen aikaan esiin nostettuja tekijöitä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi lautakunta on esittänyt, että Ristiinan koulukeskuksen nuorisotilojen suunnittelu ja saneeraus tehdään suunnitelman mukaisesti ensin ja kirjastotilojen saneeraus käynnistetään Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkautuspäätöksen saatua lainvoiman.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 11.6.2020 § 74 palauttanut asian uudelleen valmisteluun. Kokouksessaan 24.9.2020 § 107 kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman. Tilojen suunnittelussa huomioidaan hankesuunnittelun hyväksymisen aikaan esiin nostettuja tekijöitä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että Ristiinan koulukeskuksen nuorisotilojen suunnittelu ja saneeraus tehdään suunnitelman mukaisesti ensin ja kirjastotilojen saneeraus käynnistetään Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkautuspäätöksen saatua lainvoiman. Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää myös, että seuraavat muutosasiat otetaan suunnittelussa huomioon: koulun tilojen käyttö eli mahdollisuus hyödyntää entisen lukion tiloja perusopetuksen käyttöön, kaupungin asiointipiste sekä rakennusvalvonnan asiointipiste Ristiinassa ja varhaiskasvatuksen tilojen käyttötarve.

Ristiinan aluejohtokunta on kokouksessaan 2.9.2020 § 24 puoltanut nuorisotilojen ja kirjaston toimintojen siirtämistä lähemmäksi potentiaalisia palvelujen käyttäjiä, mutta vaatii suunnittelussa mm. seuraavien asioiden huomioon ottamista ja selvittämistä: koulun tulee saada valita ensimmäisenä parhaat ja sopivimmat tilat käyttöönsä, asiasta tulee tehdä lapsivaikutuksen arviointi, suunnitelmissa tulee osoittaa mihin asiointipiste ja rakennusvalvonta sijoittuvat, suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen kunto ja mitoitus, suunnitteluun tulee ottaa mukaan varhaiskasvatuksen edustaja sekä selvittää alueen liikennejärjestelyt.

Suunnitteluvaiheessa osallistamista laajennetaan ottamalla mukaan käyttäjien edustajat laajemmassa mittakaavassa.

Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymisen ehtona tullaan esittämään, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 50 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2020 nuorisotilojen toteuttamisen aloittamiseksi. Lisämääräraha tullaan kattamaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Hankkeen loppuosuuden rahoitus huomioidaan talousarviovalmistelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman 3.6.2020. Tilojen suunnittelussa huomioidaan hankesuunnittelun hyväksymisen aikaan esiin nostettuja tekijöitä mahdollisuuksien mukaan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin: "Ristiinan Lukion tilat rakennettu 2000 luvun alussa ja ovat koulukeskuksen parhaassa kunnossa olevat tilat, jotka sellaisenaan soveltuvat opetuskäyttöön. Nyt tiloja ollaan osittain purkamassa ja tiloihin tulisi kirjasto ym. tiloja. Tiloissahan on seitsemän erillistä tilaa joten seinien siirto on massiivinen. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa kirjastolle tilat koulukeskuksen vanhimpaan osaan joka rakennettu joskus kuusikymmenluvulla, jonka viimeinen peruskorjaus joskus yhdeksänkynnenluvulla, lähes kolmekymmentä vuotta sitten, eli joka tapauksessa lähiaikoina peruskorjaus edessä." Jaana Strandman kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Paavo Puhakka, Pekka Heikkilä, Marja Kauppi, Keijo Siitari, Tarja Gråsten-Tarkiainen) ja 7 ei ääntä (Jaana Strandman, Vesa Himanen, Jaakko Väänänen, Jaana Vartiainen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Marita Hokkanen).

Puheenjohtaja totesi, että Jaakko Väänäsen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 19.12.2019 § 150 päättänyt Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Ristiinan yhtenäiskoululla jatkavat toimintaansa ala- ja yläkoulu, iltapäiväkerho sekä osa esiopetusta. Ilta- ja vapaa-ajankäyttäjien toimintana jatkaa mm. Kansalaisopisto.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut moniammatillisen työryhmän Ristiinan koulukeskuksen tilojen kehittämiseksi. Työryhmän on koonnut asiasta hankesuunnitelman keväällä 2020.  

Hankesuunnitelman tavoitteena on saada lukiolta vapautuvat tilat mahdollisimman nopeasti käyttöön, joka palvelee Ristiinan alueellista kehittämistä ja tukee kaupunkirakenneselvityksen linjauksia. Hankesuunnitelman mukaan mahdollisia uusia käyttäjiä olisivat nuorisotoimi ja kirjasto.

Työryhmän esityksenä on, että lukiolta vapautuviin tiloihin (n. 767 m2) siirtyisi osa yhtenäiskoulun yläkoulun opetusta ja kirjasto. Koulukeskuksen A-osasta siirtyisi alakoulun opetusta muutamia luokkia, joilta vapautuvaan siipeen kunnostettaisiin nuorisotilat.

Esitetty toimintamalli mahdollistaa toimintojen keskittämisen yhteen kokonaisuuteen, jolloin tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja saadaan laadullisesti toimivampi kokonaisuus. Tilojen yhteiskäytön myötä tuotetut palvelut ja tilat tukevat toisiaan.

Kirjaston ja nuorisotilojen yhdistäminen koulukeskukselle mahdollistaa kaupungille luopumisen nykyisestä nuorisotalosta sekä kirjaston kiinteistöstä.


Kustannusarvio

Hankesuunnitelman mukaisien muutostöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa (alv 0 %). Kustannus jakaantuu 150 000 euroa nuorisotiloille ja 150 000 euroa kirjastolle.


Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on:

Molempien hankkeiden suunnittelu

08-09/2020

Urakkakilpailutus / Nuorisotila

10/2020

Urakka-aika / Nuorisotila

11-12/2020

Käyttöönotto / Nuorisotila

01/2021

Urakkakilpailutus / Kirjasto

03/2021

Urakka-aika / Kirjasto

06-07/2021

Käyttöönotto / Kirjasto

08/2021

 

Aikataulu tarkentuu päätöksentekoprosessin jälkeen.

Hankesuunnitelmassa esitetyllä nuorisotalon ja kirjastotalon myymisellä saavutetaan kiinteistöjen ylläpidossa noin 36 000 euron nettosäästö (ylläpitomenot - ulkoiset vuokratulot). Kirjastorakennuksen ylläpitokustannukset ovat olleet noin 35 000 euroa vuodessa ja ulkoiset vuokratulot noin 11 000 euroa vuodessa. Nuorisotalon ylläpitokustannukset ovat olleet noin 20 000 euroa vuodessa ja ulkoiset vuokratulot noin 8 000 euroa vuodessa. Kirjastotalon ja nuorisotalon yhteenlaskettu korjausvelka on noin 560 000 euroa. Rakennusten arvoitu myyntitulo on noin 100 000 euroa.

Ilmoitetut ylläpitokustannukset ovat vuosittaiset normaalit ylläpitokulut kiinteistönhoidon, energian, huollon ja jätehuollon jne. osalta. Summassa ei ole laskettu ylläpitokorjauksia tai investointeja, joita ikääntyvissä rakennuksissa tulisi joka tapauksessa vastaan. Kirjaston ja nuorisotilan yhdistäminen koulukeskukselle voi tuottaa kyseisille toimijoille lisäsäästöä henkilökulujen sekä tietotekniikan- ja muiden järjestelmien yhdistämisen kautta.

Koulun, nuorisotoimen ja kirjaston edustajat ovat olleet mukana laatimassa hankesuunnitelmaa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on kokouksessaan 10.6.2020 § 50 puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 11.6.2020 § 74 palauttanut asian uudelleen valmisteluun.

Ristiinan aluejohtokunta on kokouksessaan 2.9.2020 § 24 puoltanut nuorisotilojen ja kirjaston toimintojen siirtämistä lähemmäksi potentiaalisia palvelujen käyttäjiä, mutta vaatii suunnittelussa mm. seuraavien asioiden huomioon ottamista ja selvittämistä: koulun tulee saada valita ensimmäisenä parhaat ja sopivimmat tilat käyttöönsä, asiasta tulee tehdä lapsivaikutuksen arviointi, suunnitelmissa tulee osoittaa mihin asiointipiste ja rakennusvalvonta sijoittuvat, suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen kunto ja mitoitus, suunnitteluun tulee ottaa mukaan varhaiskasvatuksen edustaja sekä selvittää alueen liikennejärjestelyt.

Suunnitteluvaiheessa osallistamista laajennetaan ottamalla mukaan käyttäjien edustajat laajemmassa mittakaavassa.

Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymisen ehtona tullaan esittämään, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 150 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2020 nuorisotilojen toteuttamiseksi. Lisämääräraha tullaan kattamaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman 26.10.2020. Tilojen suunnittelussa huomioidaan hankesuunnittelun hyväksymisen aikaan esiin nostettuja tekijöitä mahdollisuuksien mukaan.

Päätös

Keskustelun aluksi esittelijä täydensi esitystään seuraavalla lauseella: Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että Ristiinan koulukeskuksen nuorisotilojen suunnittelu ja saneeraus tehdään suunnitelman mukaisesti ensin ja kirjastotilojen saneeraus käynnistetään Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkautuspäätöksen saatua lainvoiman.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää yksimielisenä, että seuraavat muutosasiat otetaan suunnittelussa huomioon:

 • Koulun tilojen käyttö eli mahdollisuus hyödyntää entisen lukion tiloja perusopetuksen käyttöön
 •  Kaupungin asiointipiste sekä rakennusvalvonnan asiointipiste Ristiinassa
 •  Varhaiskasvatuksen tilojen käyttötarve.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 19.12.2019 § 150 päättänyt Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Ristiinan yhtenäiskoululla jatkavat toimintaansa ala- ja yläkoulu, iltapäiväkerho sekä osa esiopetusta. Ilta- ja vapaa-ajankäyttäjien toimintana jatkaa mm. Kansalaisopisto.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut moniammatillisen työryhmän Ristiinan koulukeskuksen tilojen kehittämiseksi. Työryhmän on koonnut asiasta hankesuunnitelman keväällä 2020.  

Hankesuunnitelman tavoitteena on saada lukiolta vapautuvat tilat mahdollisimman nopeasti käyttöön, joka palvelee Ristiinan alueellista kehittämistä ja tukee kaupunkirakenneselvityksen linjauksia. Hankesuunnitelman mukaan mahdollisia uusia käyttäjiä olisivat nuorisotoimi ja kirjasto.

Työryhmän esityksenä on, että lukiolta vapautuviin tiloihin (n. 767 m2) siirtyisi osa yhtenäiskoulun yläkoulun opetusta ja kirjasto. Koulukeskuksen A-osasta siirtyisi alakoulun opetusta muutamia luokkia, joilta vapautuvaan siipeen kunnostettaisiin nuorisotilat.

Esitetty toimintamalli mahdollistaa toimintojen keskittämisen yhteen kokonaisuuteen, jolloin tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja saadaan laadullisesti toimivampi kokonaisuus. Tilojen yhteiskäytön myötä tuotetut palvelut ja tilat tukevat toisiaan.

Kirjaston ja nuorisotilojen yhdistäminen koulukeskukselle mahdollistaa kaupungille luopumisen nykyisestä nuorisotalosta sekä kirjaston kiinteistöstä.


Kustannusarvio

Hankesuunnitelman mukaisien muutostöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa (alv 0 %). Kustannus jakaantuu 150 000 euroa nuorisotiloille ja 150 000 euroa kirjastolle.


Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on:

Molempien hankkeiden suunnittelu

08-09/2020

Urakkakilpailutus / Nuorisotila

10/2020

Urakka-aika / Nuorisotila

11-12/2020

Käyttöönotto / Nuorisotila

01/2021

Urakkakilpailutus / Kirjasto

03/2021

Urakka-aika / Kirjasto

06-07/2021

Käyttöönotto / Kirjasto

08/2021

 

Aikataulu tarkentuu päätöksentekoprosessin jälkeen.

Hankesuunnitelmassa esitetyllä nuorisotalon ja kirjastotalon myymisellä saavutetaan kiinteistöjen ylläpidossa noin 36 000 euron nettosäästö (ylläpitomenot - ulkoiset vuokratulot). Kirjastorakennuksen ylläpitokustannukset ovat olleet noin 35 000 euroa vuodessa ja ulkoiset vuokratulot noin 11 000 euroa vuodessa. Nuorisotalon ylläpitokustannukset ovat olleet noin 20 000 euroa vuodessa ja ulkoiset vuokratulot noin 8 000 euroa vuodessa. Kirjastotalon ja nuorisotalon yhteenlaskettu korjausvelka on noin 560 000 euroa. Rakennusten arvoitu myyntitulo on noin 100 000 euroa.

Ilmoitetut ylläpitokustannukset ovat vuosittaiset normaalit ylläpitokulut kiinteistönhoidon, energian, huollon ja jätehuollon jne. osalta. Summassa ei ole laskettu ylläpitokorjauksia tai investointeja, joita ikääntyvissä rakennuksissa tulisi joka tapauksessa vastaan. Kirjaston ja nuorisotilan yhdistäminen koulukeskukselle voi tuottaa kyseisille toimijoille lisäsäästöä henkilökulujen sekä tietotekniikan- ja muiden järjestelmien yhdistämisen kautta.

Koulun, nuorisotoimen ja kirjaston edustajat ovat olleet mukana laatimassa hankesuunnitelmaa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on kokouksessaan 10.6.2020 § 50 puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 11.6.2020 § 74 palauttanut asian uudelleen valmisteluun.

Ristiinan aluejohtokunta on kokouksessaan 2.9.2020 § 24 puoltanut nuorisotilojen ja kirjaston toimintojen siirtämistä lähemmäksi potentiaalisia palvelujen käyttäjiä, mutta vaatii suunnittelussa mm. seuraavien asioiden huomioon ottamista ja selvittämistä: koulun tulee saada valita ensimmäisenä parhaat ja sopivimmat tilat käyttöönsä, asiasta tulee tehdä lapsivaikutuksen arviointi, suunnitelmissa tulee osoittaa mihin asiointipiste ja rakennusvalvonta sijoittuvat, suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen kunto ja mitoitus, suunnitteluun tulee ottaa mukaan varhaiskasvatuksen edustaja sekä selvittää alueen liikennejärjestelyt.

Suunnitteluvaiheessa osallistamista laajennetaan ottamalla mukaan käyttäjien edustajat laajemmassa mittakaavassa.

Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymisen ehtona tullaan esittämään, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 150 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2020 nuorisotilojen toteuttamiseksi. Lisämääräraha tullaan kattamaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman 26.10.2020. Tilojen suunnittelussa huomioidaan hankesuunnittelun hyväksymisen aikaan esiin nostettuja tekijöitä mahdollisuuksien mukaan.

Päätös

Keskustelun aluksi esittelijä täydensi esitystään seuraavalla lauseella: Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että Ristiinan koulukeskuksen nuorisotilojen suunnittelu ja saneeraus tehdään suunnitelman mukaisesti ensin ja kirjastotilojen saneeraus käynnistetään Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkautuspäätöksen saatua lainvoiman.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 6.10.2020 § 111 palauttanut Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla ohjeistuksella:

"Ristiinan Lukion tilat rakennettu 2000 luvun alussa ja ovat koulukeskuksen parhaassa kunnossa olevat tilat, jotka sellaisenaan soveltuvat opetuskäyttöön. Nyt tiloja ollaan osittain purkamassa ja tiloihin tulisi kirjasto ym. tiloja. Tiloissahan on seitsemän erillistä tilaa joten seinien siirto on massiivinen. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa kirjastolle tilat koulukeskuksen vanhimpaan osaan joka rakennettu joskus kuusikymmenluvulla, jonka viimeinen peruskorjaus joskus yhdeksänkynnenluvulla, lähes kolmekymmentä vuotta sitten, eli joka tapauksessa lähiaikoina peruskorjaus edessä."

Hankesuunnittelutyöryhmä on tarkastellut Ristiinan koulukeskukselle tulevien toimintojen sijoittelua annetun ohjeistuksen mukaisesti sekä päivittänyt hankesuunnitelmaan tältä osin. Tarkastelun lopputulemana hankessuunnittelutyöryhmä toteaa yksimielisesti, että kirjaston tilat on sekä toiminnan että talouden näkökulmasta järkevintä sijoittaa alkuperäisen esityksen eli vaihtoehdon 1 mukaisesti lukiolta vapautuneisiin tiloihin.

Rakennuttaja Saija Himanen esittelee hankesuunnitelman kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Keskustelun aluksi esittelijä täydensi esitystään seuraavalla lauseella: Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että Ristiinan koulukeskuksen nuorisotilojen suunnittelu ja saneeraus tehdään suunnitelman mukaisesti ensin ja kirjastotilojen saneeraus käynnistetään Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkautuspäätöksen saatua lainvoiman.

Keskustelun aikana Liisa Pulliainen esitti Nina Jussi-Pekan, Reijo Hämäläisen, Jari Sihvosen, Heino Lipsasen ja Laura Hämäläisen kannattamana ”Esitän, että päätösehdotukseksi tulee hankesuunnitelman vaihtoehto 2. Lukiolta vapautuneet sisäilmaltaan hyvät ja tilavat luokat tulisi jäädä koulun käyttöön. 1960-luvulla rakennettu ja 1990-luvulla remontoitu koulun pohjoispääty vaatii todennäköisesti lähiaikoina peruskunnostuksen. Eikö kunnostus olisi järkevää tehdä tässä vaiheessa ja siirtää kirjasto niihin tiloihin.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Liisa Pulliainen on tehnyt esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän täydennettyä ehdotusta äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Liisa Pulliaisen ehdotusta äänestävät  Ei.  Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa-ääntä (Erja Haukijärvi, Hannu Toivonen ja Juhani Sihvonen), kahdeksan (8) Ei-ääntä (Jatta Juhola, Nina Jussi-Pekka, Aleksi Nieminen, Heino Lipsanen, Jari Sihvonen, Laura Hämäläinen, Liisa Pulliainen ja Reijo Hämäläinen).

Puheenjohtaja totesi, että Liisa Pulliaisen ehdotus on äänestetty hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että rakennuttaja Saija Himanen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle ja hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 6.10.2020 § 111 palauttanut Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla ohjeistuksella:

"Ristiinan Lukion tilat rakennettu 2000 luvun alussa ja ovat koulukeskuksen parhaassa kunnossa olevat tilat, jotka sellaisenaan soveltuvat opetuskäyttöön. Nyt tiloja ollaan osittain purkamassa ja tiloihin tulisi kirjasto ym. tiloja. Tiloissahan on seitsemän erillistä tilaa joten seinien siirto on massiivinen. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa kirjastolle tilat koulukeskuksen vanhimpaan osaan joka rakennettu joskus kuusikymmenluvulla, jonka viimeinen peruskorjaus joskus yhdeksänkynnenluvulla, lähes kolmekymmentä vuotta sitten, eli joka tapauksessa lähiaikoina peruskorjaus edessä."

Hankesuunnittelutyöryhmä on tarkastellut Ristiinan koulukeskukselle tulevien toimintojen sijoittelua annetun ohjeistuksen mukaisesti sekä päivittänyt hankesuunnitelman tältä osin. Tarkastelun lopputulemana hankesuunnittelutyöryhmä toteaa, että kirjaston tilat ovat sekä toiminnan että talouden näkökulmasta järkevintä sijoittaa alkuperäisen esityksen eli vaihtoehdon 1 mukaisesti lukiolta vapautuneisiin tiloihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kerttu Hakala esitti, että kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 2 mukaisesti. Jaakko Väänänen kannatti Kerttu Hakalan esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kerttu Hakalan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 ei ääntä (Marja Kauppi, Marita Hokkanen, Kerttu Hakala, Hannu Tullinen, Markku Himanen, Pekka Heikkilä, Keijo Siitari, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Jaakko Väänänen, Vesa Himanen) eikä yhtään jaa ääntä. 2 oli poissa (Paavo Puhakka, Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi, että Kerttu Hakalan esitys on tullut yksimielisesti kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen (muu erityinen syy) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 6.10.2020 § 111 palauttanut Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla ohjeistuksella:

"Ristiinan Lukion tilat rakennettu 2000 luvun alussa ja ovat koulukeskuksen parhaassa kunnossa olevat tilat, jotka sellaisenaan soveltuvat opetuskäyttöön. Nyt tiloja ollaan osittain purkamassa ja tiloihin tulisi kirjasto ym. tiloja. Tiloissahan on seitsemän erillistä tilaa joten seinien siirto on massiivinen. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa kirjastolle tilat koulukeskuksen vanhimpaan osaan joka rakennettu joskus kuusikymmenluvulla, jonka viimeinen peruskorjaus joskus yhdeksänkynnenluvulla, lähes kolmekymmentä vuotta sitten, eli joka tapauksessa lähiaikoina peruskorjaus edessä."

Hankesuunnittelutyöryhmä on tarkastellut Ristiinan koulukeskukselle tulevien toimintojen sijoittelua annetun ohjeistuksen mukaisesti sekä päivittänyt hankesuunnitelmaan tältä osin. Tarkastelun lopputulemana hankessuunnittelutyöryhmä toteaa yksimielisesti, että kirjaston tilat on sekä toiminnan että talouden näkökulmasta järkevintä sijoittaa alkuperäisen esityksen eli vaihtoehdon 1 mukaisesti lukiolta vapautuneisiin tiloihin.

Rakennuttaja Saija Himanen esittelee hankesuunnitelman kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Keskustelun aluksi esittelijä täydensi esitystään seuraavalla lauseella: Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että Ristiinan koulukeskuksen nuorisotilojen suunnittelu ja saneeraus tehdään suunnitelman mukaisesti ensin ja kirjastotilojen saneeraus käynnistetään Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkautuspäätöksen saatua lainvoiman.

Keskustelun aikana Juha Hakkarainen esitti Janne Strengellin ja Petri Tikkasen kannattamana ”Esitän, että päätösehdotukseksi tulee hankesuunnitelman vaihtoehto 2.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Juha Hakkarainen on tehnyt esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää muutettua ehdotusta äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Juha Hakkaraisen ehdotusta äänestävät Ei. Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) Jaa-ääntä (Ulla Yli-Karro ja Jenni Oksanen) ja seitsemän (7) Ei -ääntä (Taina Harmoinen, Petri Tikkanen, Eero Aho, Janne Strengell, Juha Hakkarainen, Jenni Kolmisoppi ja Vesa Nessling). 

Puheenjohtaja totesi, että Juha Hakkaraisen esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että Hanne Vainio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että rakennuttaja Saija Himanen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Moniammatillinen koulun, varhaiskasvatuksen, kirjaston, nuorisotoimen ja teknisen puolen asiantuntijoista koostuva hanketyöryhmä on valmistellut Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelmaa lukiolta vapautuneiden tilojen jatkokäytön kartoittamiseksi. Hanketyöryhmä esittää, että Ristiinan kirjasto ja nuorisotila siirretään koulukeskukselle hankesuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on kokouksessaan 20.1.2021 § 6 päättänyt, että päätösehdotukseksi tulee hankesuunnitelman vaihtoehto 2. Lukiolta vapautuneet sisäilmaltaan hyvät ja tilavat luokat tulisi jäädä koulun käyttöön. 1960- luvulla rakennettu ja 1990- luvulla remontoitu koulun pohjoispääty vaatii todennäköisesti lähiaikoina peruskunnostuksen. Eikö kunnostus olisi järkevää tehdä tässä vaiheessa ja siirtää kirjasto niihin tiloihin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 21.1.2021 § 6  päättänyt, että päätösehdotukseksi tulee hankesuunnitelman vaihtoehto 2.

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 26.1.2021 § 12 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 2 mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Petri Pekosen, Minna Pöntisen, Armi Salo-Oksan ja Pekka Pöyryn kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 2 mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.1.2021, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan 20.1.2021 ja kaupunkiympäristölautakunnan 26.1.2021 esittämällä tavalla. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kirsi Olkkosen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Jukka Pöyry, Jyrki Koivikko) ja 9 ei ääntä (Minna Pöntinen, Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Mali Soininen, Arto Seppälä, Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry).

Puheenjohtaja totesi, että Kirsi Olkkosen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.