Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:

 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 20.1.2021
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.1.2021
 • Vanhusneuvosto 21.1.2021
 • Kaupunkiympäristölautakunta 26.1.2021
 • Vammaisneuvosto 26.1.2021
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 27.1.2021
 • Suomenniemen aluejohtokunta 27.1.2021
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.1.2021
 • Vesiliikelaitoksen johtokunta 28.1.2021
 • Kaupunkiympäristölautakunta 2.2.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.