Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma 2021

MliDno-2020-1587

Valmistelija

 • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
 • Tiina Viskari, controller, tiina.viskari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2020 § 112 vuoden 2021 talousarvion. Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen käyttösuunnitelma sisältää seuraavat tiedot:

 1. käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt),
 2. käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet,
 3. tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat,
 4. tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin johtamisen kannalta on tarpeellista,
 5. erillismäärärahojen jakautuminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2021 liitteen mukaisena,
 2. hyväksyä käyttösuunnitelman mukaiset eri toimivaltuudet,
 3. että laskujen ja muiden tositteiden hyväksyminen konserni- ja elinvoimapalveluissa tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti,
 4. oikeuttaa talousjohtajan päättämään tarvittavista henkilömuutoksista laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin kaikkien hallintokuntien osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut, talous- ja elinvoimapalvelut, Meidän IT ja talous Oy/ostoreskontra

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.