Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kaupunginvaltuuston kokouksen 7.12.2020 täytäntöönpanot

MliDno-2020-133

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2020 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 101
Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, kevät 2021
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Listatiimi

§ 102
Eron myöntäminen Johanna Hokkaselle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Johanna Hokkanen, valittu varajäsen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 103
Eron myöntäminen Johanna Hokkaselle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Johanna Hokkanen, valittu varajäsen, Mikkelin seudun ympäristölautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 104
Eroilmoitus Mikkelin Keskustan valtuustoryhmästä, Strandman Jaana
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Jaana Strandman, Mikkelin Keskustan kunnallisjärjestö

§ 105
Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta
Merkittiin tiedoksi

§ 106
Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa (Emolan) / Meijerinpuisto
Kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle

§ 107
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) / Pankalampi I
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Etelä-Savon Ely-keskus, Savonlinnan maakuntamuseo

§ 108
Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavoitus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Etelä-Savon ELY-keskus, Savonlinnan maakuntamuseo, muistutuksen jättäneet
Päätöksestä on jätetty 3 valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

§ 109
Kiinteistötoimitustaksa 2021
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, yleishallintotiimi/Anja Kotilainen

§ 110
Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n lainatakaus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Kuntarahoitus Oy/antolainaus, Valiokiinteistöt Oy/Aku Kaipainen, palvelujohtaja Linda Asikainen, talouspalvelut, tekninen johtaja Jouni Riihelä

§ 111
Talouden seuranta 10/2020
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 112
Talousarvio vuonna 2021
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Talouspalvelut

§ 113
Talousarvioon liittyvät valtuutukset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Talouspalvelut

§ 114
Laajennetun varhaiskasvatuksen ja vuorohoidon keskittäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/varhaiskasvatus

§ 115
Henkilöstösuunnitelma 2021
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Henkilöstöpalvelut

§ 116
Vuoden 2021 työllisyysohjelma
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.12.2020: Työllisyyspalvelut

§ 117
Valtuustoaloite: Hallintosäännön muuttaminen opiskelijoiden matkakulujen osalta
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 11.1.2021 § 17

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.