Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Harkinnanvarainen palkaton vapaa säästösyillä ajalle 1.2.2021-31.1.2022

MliDno-2021-288

Valmistelija

  • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Osana henkilöstösäästöjä henkilöstöpalvelut on valmistellut ohjeen harkinnanvaraisista palkattomista säästösyillä. Asiaa on esitelty YT neuvottelukunnalle 14.1.2021 § 5. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden pitämiseen ajalla 1.2.2021 – 31.1.2022 seuraavilla ehdoilla:

Kannustimena harkinnanvaraisten vapaiden pitämiseen työnantaja tarjoaa bonusta, jolla vapaan ajalta palkkaa vähennetään 85 %. Säästösyistä pidettäviä palkattomia voi pitää 30 kalenteripäivää.

Palkattomien ajalle ei saa ottaa sijaista. Opettajien kohdalla voidaan myöntää palkattomia säästösyistä, jos sijaisuus voidaan hoitaa kokonaisuudessaan noudattaen OVTES osio A 24 §:ää.

Palkaton anotaan ESS7 järjestelmästä koodilla ”palkaton säästösyistä”.

Palkattomat vapaat pidetään vuoden 31.1.2022 mennessä. Palkan vähentäminen tapahtuu viimeistään tammikuun 2022 tilistä.

Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat eivät saa johtaa siihen, että vuosilomia jätetään säästöön. Palkattomia säästösyistä ei myönnetä, jos henkilöllä on vielä pitämättömiä lomia siirrettynä säästövapaisiin vaan nämä lomat tulisi ensin pitää.

Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat anotaan kaupungin yleisten, harkinnanvaraisten palkattomia vapaita koskevien periaatteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että harkinnanvaraisia palkattomia säätösyillä pidetään henkilöstöpalvelujen antamien ohjeiden mukaisesti ajalla 1.2.2021 - 31.1.2022

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.