Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Eron myöntäminen Toni Maczulskijille kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä

MliDno-2017-2272

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toni Maczulskij on pyyttänyt eroa kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varajäsen on Ulla Yli-Karro, joka nyt kutsutaan varsinaiseksi valtuutetuksi. Valtuustoryhmän 1. varajäseneksi siirtyy Hannu Toivonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Toni Maczulskijille hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varajäsen Ulla Yli-Karro.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.