Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Eron myöntäminen Satu Soivaselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen (lisäpykälä)

MliDno-2017-1231

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Satu Soivanen lähettänyt 5.2.2021 eropyynnön keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. Syynä esteellisyys: ehdokkuus kuntavaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-​2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Grönlund Reijo,​ lehtori,​ eläkkeellä
 2. Suhonen Antti,​ asianajaja VT
 3. Jouhkimo Panu,​ energia-​asiantuntija
 4. Kauppinen Helena,​ opettaja,​ eläkeläinen,​ PJ
 5. Asikainen Katariina,​ FM,​ VPJ


Varajäsenet siinä järjestyksessä kuin heidät kutsutaan kokouseen:

 1. Soivanen Satu,​ ekonomi,​ TKI-​asiantuntija
 2. Härkönen Sirkka,​ lähihoitaja,​ eläkeläinen
 3. Parkkinen Pekka,​ maatalousyrittäjä
 4. Liukkonen Saara, yrittäjä
 5. Lausas Pekka,​ ravintolatyöntekijä

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Satu Soivselle hänen pyytämänsä eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja valitsee uuden 1. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.