Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Eron myöntäminen Reijo Grönlundille keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1231

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Reijo Grönlund on lähettänyt 28.1.2021 seuraavan eropyynnön:

"Pyydän eroa Mikkelin kaupungin keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä. Syynä esteellisyys: Ehdokkuus Mikkelin kaupungin valtuustovaalissa
Mikkelissä 28.1.2021 Reijo Grönlund"

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-​2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Grönlund Reijo,​ lehtori,​ eläkkeellä
 2. Suhonen Antti,​ asianajaja VT
 3. Jouhkimo Panu,​ energia-​asiantuntija
 4. Kauppinen Helena,​ opettaja,​ eläkeläinen,​ PJ
 5. Asikainen Katariina,​ FM,​ VPJ


Varajäsenet siinä järjestyksessä kuin heidät kutsutaan kokouseen:

 1. Soivanen Satu,​ ekonomi,​ TKI-​asiantuntija
 2. Härkönen Sirkka,​ lähihoitaja,​ eläkeläinen
 3. Parkkinen Pekka,​ maatalousyrittäjä
 4. Liukkonen Saara, yrittäjä
 5. Lausas Pekka,​ ravintolatyöntekijä

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Reijo Grönlundille hänen pyytämänsä eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.