Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Eron myöntäminen Katariina Asikaiselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja varapuheenjohtajan nimeäminen

MliDno-2017-1231

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Katariina Asikainen on lähettänyt 4.2.2021 eropyynnön keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä. Syynä esteellisyys: ehdokkuus kuntavaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-​2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Grönlund Reijo,​ lehtori,​ eläkkeellä
 2. Suhonen Antti,​ asianajaja VT
 3. Jouhkimo Panu,​ energia-​asiantuntija
 4. Kauppinen Helena,​ opettaja,​ eläkeläinen,​ PJ
 5. Asikainen Katariina,​ FM,​ VPJ


Varajäsenet siinä järjestyksessä kuin heidät kutsutaan kokouseen:

 1. Soivanen Satu,​ ekonomi,​ TKI-​asiantuntija
 2. Härkönen Sirkka,​ lähihoitaja,​ eläkeläinen
 3. Parkkinen Pekka,​ maatalousyrittäjä
 4. Liukkonen Saara, yrittäjä
 5. Lausas Pekka,​ ravintolatyöntekijä

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Katariina Asikaiselle hänen pyytämänsä eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää keskusvaalilautakunnalle uuden varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.