Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Olkkonen ja Minna Pöntinen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona 9.5.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.