Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Muut asiat

Päätös

Ei ollut muita asioita.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.