Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Sähköenergian kilpailutus 1.1.2023 – 31.12.2024

MliDno-2022-991

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Marja-Terttu Koivula, hankintapäällikkö, marja-terttu.koivula@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa konsernin hankinnoissa kilpailutusasiakirjat hyväksyy kaupunginhallitus ennen tarjousasiakirjojen julkaisua.

Mikkelin kaupungin sähköenergian hankintasopimus päättyy 31.12.2022, joten sähköenergian hankintakilpailutus tulee käynnistää. Myös osa kaupunkikonsernin sähköenergian sopimuskausista päättyy vuodenvaihteeseen. Koska merkittävä tekijä sähköenergian hinnan määräytymiseen on käytetyn MWh:n kulutusmäärät, on tarkoituksenmukaista kilpailuttaa sähkön hankinta yhteishankintana konsernina.

Mikkelin kaupunki, Mikalo Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy, Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli, Kiinteistö Oy Ristiinan Suopursu, Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Mikkelin Jäähalli Oy, Kiinteistö Oy Kenkäveronniemi ja Kiinteistö Oy Jääkärinkatu 31 osallistuvat sähköenergian yhteishankintaan sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024. Sopimuskausi on rajattu kahteen vuoteen siksi, että Etelä-Savon Kampuskiinteistöt on yksi konsernin merkittävä sähköenergian hankkija ja heillä on voimassa oleva sopimus 2024 loppuun saakka. Tarkoitus on yhtenäistää konserniosien sopimuskaudet, jolloin seuraavaan hankintakauteen myös Etelä-Savon Kampuskiinteistöt voi osallistua.

Tarjouspyyntöluonnokseen on pyydetty markkinavuoropuheluna lausuntoja markkinoilta ja Keino-osaamiskeskukselta helmi-/maaliskuussa 2022.  Erityispiirteiden arviointi on tehty.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 2 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kilpailutuksen käynnistämisen liitteenä olevan asiakirjan mukaisena ja oikeuttaa hankintapalvelut tekemään asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavia pieniä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikalo Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy, Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli ja Kiinteistö Oy Ristiinan Suopursu, Naistinki Oy, hankintapäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.