Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heli Kauppinen ja Armi Salo-Oksa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 9.3.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.