Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Suomen Kuntaliiton suositus Ukrainan sodan vaikutuksista kuntien ja maakuntaliittojen Venäjä-yhteistyöhön  
  • Etelä-Savon maakuntaliiton Venäjä-toimintoihin muutoksia, tiedote.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.