Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 408 Veroprosentit vuodelle 2017

MliDno-2016-2272

Kuvaus

Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) perusteella ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit verottajalle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Veroprosenttipäätöksen perustana on kaupungin nykyinen hyväksytty strategia ja hyvinvointiohjelmat sekä kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvioksi. Päätöksessä on huomioitu myös kilpailukykysopimuksen mukaisten palkansaajamaksujen muutosten sekä arvioidun palkkakehityksen vaikutukset verokertymään.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on laadittu siten, että kaupunki korottaa tuloveroprosenttia 0,25% prosenttiyksikköä 20,25 prosenttiin. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,05 prosenttiyksikköä 0,60 prosenttiin, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 1,20 prosenttiin, yleinen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 1,30 prosenttiin, voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,25 prosenttiyksikköä 2,75 prosenttiin ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,30 prosenttiyksikköä 3,30 prosenttiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy veroprosentit kokouksessaan 14.11.2016.

Mikkelin kaupungin vuoden 2017 veroprosentit:

  2016 2017
Kunnallisveroprosentti 20,00 % 20,25 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,55 % 0,60 %
Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 % 1,20 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 % 1,30 %
Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti 2,50 % 2,75 %
Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 0,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % 3,30 %


 

 

 

Kunnallisveroprosentti

Koko maan painotettu keskiarvo on 19,87 % vuonna 2016, jossa oli nousua 0,04 prosenttiyksikköä vuoteen 2015 verrattuna. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 veroprosentti nousi keskimäärin 0,10 %. Etelä-Savon keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,92 % vuonna 2016, jossa nousua on 0,19 prosenttiyksikköä vuoteen 2015 verrattuna. Mikkelin kaupunki nostaa kunnallisveroprosenttia 0,25% prosenttiyksikköä 20,25 prosenttiin. Noston vaikutus kaupungin verotulokertymään on noin 2,4 milj. euroa.

Kiinteistöveroprosentit

Kunnat voivat päättää kiinteistöveroprosenteista seuraavalla vaihteluvälillä:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 % - 0,90 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,93 % - 1,80 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 % - 1,80 %
 • Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,93 % - 3,10 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % - 1,80 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % - 6,00 %

Kiinteistöverojen 0,05 - 0,30 prosenttiyksikön noston vaikutus kaupungin verotulokertymään on noin 1,6 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 20,25 % vuodelle 2017.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,60 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,20 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,75 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,30 %

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että tuloveroprosentti on 20,50 % vuonna 2017. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Edelleen esittelijä muutti esitystään siten, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 ovat seuraavat:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,58 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,75 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,30 %

Asiasta käydyn keskustelun aikana Vesa Himanen esitti Jaakko Väänäsen kannattamana, ettei kiinteistöveroprosentteja koroteta. Outi Kauria esitti Petri Pekosen kannattamana muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 1,20 % ja yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,22 % ja muut kiinteistöveroprosentit kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaan.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän muutetusta esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään Vesa Himasen ja Outi Kaurian esityksistä. Ne, jotka kannattavat Outi Kaurian esitystä, äänestävät kyllä ja ne jotka kannattavat Vesa Himasen esitystä, äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esitteiljän muutettua esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 kyllä ääntä (Arto Seppälä, Outi Kauria, Petri Pekonen, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen), 4 ei ääntä (Kati Kähkönen, Seija Kuikka, Vesa Himanen, Jaakko Väänänen) ja 5 tyhjää ääntä (Sari Teittinen, Armi Salo-Oksa, Olli Nepponen, Minna Pöntinen, Juha Vuori).

Puheenjohtaja totesi, että Outi Kaurian esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän muutettua esitystä vastaan siten, että ne jotka kannattavat esittelijän muutettua esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Outi Kaurian esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 kyllä ääntä  (Arto Seppälä, Olli Nepponen, Sari Teittinen, Seija Kuikka, Raine Lehkonen, Juha Vuori, Kati Kähkönen, Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen), 3 ei ääntä (Outi Kauria, Jaakko Väänänen, Petri Pekonen)  ja 1 tyhjä ääni (Vesa Himanen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Äänestystulokset

 • Kyllä 6 kpl 40%

  Arto Seppälä, Outi Kauria, Petri Pekonen, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen

 • Ei 4 kpl 27%

  Kati Kähkönen, Seija Kuikka, Vesa Himanen, Jaakko Väänänen

 • Tyhjä 5 kpl 33%

  Sari Teittinen, Armi Salo-Oksa, Olli Nepponen, Minna Pöntinen, Juha Vuori

 • Kyllä 11 kpl 73%

  Arto Seppälä, Olli Nepponen, Sari Teittinen, Seija Kuikka, Raine Lehkonen, Juha Vuori, Kati Kähkönen, Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen

 • Ei 3 kpl 20%

  Outi Kauria, Jaakko Väänänen, Petri Pekonen

 • Tyhjä 1 kpl 7%

  Vesa Himanen