Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 402 Mikkelin kaupungin edunvalvontamuistio

MliDno-2015-2185

Kuvaus

Liitteenä päivitetty Mikkelin kaupungin edunvalvontamuistio.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liittenä olevan edunvalvontamuistion ja käy keskustelun siitä miten muistion asioita edistetään aktiivisesti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että muistiota päivitetään ja se saatetaan kaupunginhallitukselle keskusteltavaksi aina tarvittaessa, vähintään kolmen kuukauden välein.

Arto Seppälä esitti Raine Lehkonen kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Arto Seppälän esitystä asian palauttamisesta uuteen valmisteluun, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 kyllä ääntä (Olli Nepponen, Outi Kauria, Vesa Himanen, Sari Teittinen, Juha Vuori, Minna Pöntinen, Jaakko Väänänen, Armi Salo-Oksa, Seija Kuikka, Petri Pekonen, Kati Kähkönen) ja 4 ei ääntä (Arto Seppälä, Raine Lehkonen, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki).  

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Äänestystulokset

  • Kyllä 11 kpl 69%

    Olli Nepponen, Outi Kauria, Vesa Himanen, Sari Teittinen, Juha Vuori, Minna Pöntinen, Jaakko Väänänen, Armi Salo-Oksa, Seija Kuikka, Petri Pekonen, Kati Kähkönen

  • Ei 4 kpl 25%

    Arto Seppälä, Raine Lehkonen, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki

  • Tyhjä 1 kpl 6%