Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 407 Lausunnon antaminen Maanmittauslaitokselle sen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista

MliDno-2016-2109

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki lausuu Maanmittauslaitoksen 6.10.2016 päivätyn lausuntopyynnön suunnitelmasta Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista johdosta seuraavaa:

Maanmittauslaitos uudistaa palvelupisteidensä verkostoa sekä palvelupisteiden aukioloaikoja. Uudistuksen taustalla on asioinnin siirtyminen yhä enenevässä määrin sähköisiin palveluihin. Niiden kuntien osalta, joissa tarjottaviin palveluihin tai aukioloaikoihin esitetään muutoksia, Maanmittauslaitos pyytää kunnan lausuntoa asiasta.

Mikkelin palvelupisteen osalta esitetty muutos tarkoittaisi palvelujen tarjonnan pysyttämistä entisellään, mutta palvelupisteen aukiolopäivien rajaamista kolmeen päivään viikossa nykyisen viiden päivän asemesta. Palvelupisteen päiväkohtaisia aukioloaikoja ei esitetä muutettavaksi eli se olisi edelleen aukiolopäivinä avoinna kello 9.00–16.15. Tarjottavia palveluita ei esitetä muutettaviksi nykytilaan nähden.

Maanmittauslaitos on jatkuvasti kehittänyt sähköisen asioinnin palvelukanavia. Maanmittauslaitoksen omien tilastojen perusteella palvelupisteissä tapahtunut asiointi on jatkuvasti vähentynyt ja sähköinen asiointi on vastaavasti lisääntynyt. Maanmittauslaitoksen esittämä suunnitelma palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista on ymmärrettävä niin, että samaan aikaan, kun maanmittauslaitos ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluitaan, sen on tarpeen karsia päällekkäisiä palveluita, joiden käyttöaste vähenee kaiken aikaan (palvelupisteet).

Ottaen huomioon, että Maanmittauslaitoksen toiminta on nykyisin pitkälti paikkakunnista riippumatonta ja että sen sähköisten palvelukanavien kirjo on varsin kattava, voi todeta, että Mikkelin palvelupisteen aukiolopäiviin esitetty muutos ei heikennä Maanmittauslaitoksen palvelujen saatavuutta Mikkelissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asian kuvauksessa esitetyn lausunnon Maanmittauslaitoksen 6.10.2016 päivättyyn lausuntopyyntöön suunnitelmasta Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti lausuntoaan siten, ettei Mikkelin kaupunki hyväksy palvelupisteen aukiolopäivien rajaamista kolmeen päivään viikossa nykyisen viiden päivän asemasta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu lausunto hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maanmittauslaitos