Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 405 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n lainatakaus

MliDno-2016-692

Valmistelija

 • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen kokous 5.10.2016.

Teknisen lautakunnan jaosto 20.10.2016 § 39

Kiinteistökehitys Naistinki Oy on Mikkelin kaupungin 100 %:sti omistama kiinteistöjen omistukseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen erikoistunut yhtiö.

Mikkelin kaupungin tilakeskus on valmistellut Rantakylätalon ja ns. valkoisen talon sekä Upseerikerhon kiinteistöjen myyntiä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle. Kaupan tarkoituksena on parantaa kiinteistöjen kehityspotentiaalia yrityskäytössä sekä Naistingin roolia osana kaupungin elinvoimaisuuden rakentamisessa. Myytävien kiinteistöjen kauppahinnat ovat:

 • Rantakylätalo, kauppahinta 2 250 000 euroa
 • Valkoinen talo, Prikaatinkatu 4, kauppahinta 100 000 euroa
 • Upseerikerho, Vanha kasarmialue 8, kauppahinta 100 000 euroa

Rahoituskokonaisuuteen sisältyy myös kaupasta maksettavat varainsiirtoverot. Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kilpailuttamaan, kauppaa koskevaan enintään 2,6 milj. euron rahoitukseen on saatu tarjoukset Handelsbankenilta, Nordealta ja Suur-Savon Osuuspankilta. Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallitus esittää Mikkelin kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaisi omavelkaisen takauksen 80 % pääomalle Suur-Savon Osuuspankista otettavalle pankkilainalle:

 • luoton määrä 2 600 000 euroa
 • laina- aika 10 vuotta, 20 vuoden takaisinmaksuohjelman mukaisesti (10 vuoden jälkeen jäljellä oleva laina neuvotellaan uudelleen)
 • viitekorko kiinteä 10 v (korkoputki, korkoindikaatio 0,529 %)
 • marginaali 0,65 %, pankilla oikeus tarkistaa lainan marginaali 3 vuoden välein
 • lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain
 • koronmaksu puolivuosittain
 • toimitusmaksu 5 200 euroa

Kokouksessa on nähtävillä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 5.10.2016, takausesitys 12.10.2016, rahoitustarjousten vertailu ja rahoitustarjoukset sekä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n tilinpäätös 31.12.2015 ja tilintarkastuskertomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle Suur-Savon Osuuspankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 2 600 000 euron lainalle omavelkaisen, 80 %:iin pääomasta rajatun takauksen (enintään 2,08 milj. euroa) ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Juha Vuori ja Arto Seppälä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.