Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 404 Kiinteistöjen myyminen Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle

MliDno-2016-2139

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tilakeskus myy Naistinki Oy:lle sekä Naistinki Oy:n 100 % omistamalle KOy Kyyhkylälle alla mainitut kiinteistöt. Kaupan tarkoituksena on parantaa kiinteistöjen kehityspotentiaalia yrityskäytössä sekä Naistingin roolia osana kaupungin elinvoimaisuuden rakentamisessa.

Myytävät kiinteistöt kauppahintoineen

 • Rantakylätalo, Kunnanmäki 7, kauppahinta 2.250.000 euroa. Ostajana Naistinki Oy
   
 • Valkoinen talo, Prikaatinkatu 4, kauppahinta 100.000. Ostajana Naistinki Oy
   
 • Upseerikerho, Vanha kasarmialue 8, kauppahinta 100.000. Ostajana Naistinki Oy
   
 • Kyyhkylän kartano, Kyyhkyläntie 6A, kauppahinta 350.000 Ostajana Naistinki Oy, Koy Kyyhkylän nimiin.

Kauppahinnat, yhteensä 2.800.000 euroa.

Kiinteistöjen tasearvot ovat yhteensä 2.500.000 euroa.

Kauppa voidaan toteuttaa vain kaupunginvaltuuston hyväksyessä kaupan rahoitusta koskevan takauksen. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lainatauksen ehdollisena 13.6.2016, § 83 Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä lainatakaus.

Mikäli kiinteistökauppa hyväksytään, siirtyy kohteiden omistusoikeus 1.1.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto puoltaa kiinteistöjen myymistä ja lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Rakennusten myynnistä on valmisteltu liitteenä olevat kauppakirjaluonnokset. Tonteista laaditaan maanvuokrasopimukset myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä Rantakylätalon, ns. valkoisen talon, Upseerikerhon ja Kyyhkylän kartanon oheisten kauppakirjojen mukaisin ehdoin, sekä oikeuttaa teknisen toimen tekemään vähäisiä muutoksia kauppakirjoihin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Juha Vuori ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.