Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 399 Etelä-Savon Energia Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2016-791

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2016 mukaisesti.  Mikkelin kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet määritellään vuosittain kaupungin talousarviossa. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä yhteisön kanssa. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta. Tavoitteiden toteutumisen arviointi perustuu konsernin toiminnasta ja taloudesta saatuihin tietoihin.

Kokouksessa ajankohtaisia asioita selostavat Etelä-Savon Energia Oy:n puheenjohtajisto ja toimitusjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, varapuheenjohtaja Paavo Barck ja toimitusjohtaja Erkki Karppanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle, minkä selostuksen aikana Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenet Arto Seppälä, Jaana Vartiainen ja Armi Salo-Oksa sekä Etelä-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen Mauri Miettinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.