Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 406 Edustajien nimeäminen YT-neuvottelukuntaan 2017 – 2018

MliDno-2016-2278

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin YT-neuvottelukunnan toimikausi on 2013 - 2016.Toimikuntaan kuuluu henkilöstön edustajina pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet: JHL 525 ry. (1), JHL 054 ry. (1), JUKO ry. (2), JYTY ry. (1), KTN ry. (1), TNJ ry. (1) ja TEHY ry. (1). Työnantajapuolen edustajat: kaupunginjohtaja (puheenjohtaja), henkilöstöjohtaja (valmistelija, esittelijä), henkilöstökoordinaattori (sihteeri). Asiantuntijajäsenet: henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö ja sosiaali- ja terveystoimen palvelussuhdepäällikkö, sivistystoimen palvelussuhdepäällikkö sekä lisäksi kolme kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöedustajaa. Kaupunginhallituksen nimeämät edustajat on nimetty kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen toimikaudella 2013 – 2014 kaupunginhallituksen nimeäminä YT-neuvottelukunnan luottamushenkilöjäseninä ovat olleet Arto Seppälä, Juha Vuori ja Outi Kauria.
Ehdotus Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen 2015 - 2016 kolme luottamushenkilöedustajaa YT-neuvottelukuntaan.

Päätös Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus nimesi YT-neuvottelukuntaan Outi Kaurian, Arto Seppälän ja Juha Vuoren.

Kaupungin YT-neuvottelukunnan toimikaudelle 2017 - 2020 kuuluvat henkilöstön edustajina pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet: JHL 525 ry. (1), JHL 054 ry. (1), JUKO ry. (2), KTN ry. (1), JYTY ry. (1), Super ry. (1) ja TEHY ry. (1). Työnantajapuolen edustajat: kaupunginjohtaja (puheenjohtaja), henkilöstöjohtaja (esittelijä), henkilöstökoordinaattori (sihteeri). Asiantuntijajäsenet: HR-suunnittelija, työsuojelupäällikkö sekä lisäksi kaupunginhallituksen nimeämät luottamushenkilöedustajat. Kaupunginhallituksen nimeämät edustajat on nimetty kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen 2017-2018 luottamushenkilöedustajat YT-neuvottelukuntaan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että nykyiset luottamushenkilöedustajat Juha Vuori, Arto Seppälä ja Outi Kauria jatkavat siihen saakka kunnes uudet jäsenet nimetään seuraavien vaalien jälkeen. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut henkilöt, henkilöstöpalvelut