Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 372 Tietopyyntö Mikkelin kaupungin työllisyydenhoitoon liittyvän palvelukokokonaisuuden tai sen osan toteuttamisesta

MliDno-2021-3343

Valmistelija

  • Pekka Patama, palvelupäällikkö, Pekka.Patama@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on hankkinut oman työllisyydenhoitonsa tueksi ja pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi palvelukokonaisuuden. Tuottajana on toiminut tähän saakka Mikkelin Toimintakeskus ry.

Tavoitteena on ollut edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytyksiä ja selkiyttää kuntoutus- ja koulutustarvetta. Palvelukokonaisuuteen on olennaisesti liittynyt työ- ja yksilövalmennus. Palvelukokonaisuudella on ollut merkittävä osa työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämisessä. Tämän lisäksi valmennukseen liittyvä työpanos on edistänyt alueen kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.

Hankinnalla haetaan työllisyydenhoitoa palvelevaa yhtä tarjousta tai useammasta osatarjouksesta muodostuvaa kokonaisuutta. Kuntouttava työtoiminta on nyt hankittavan palvelukokonaisuuden yksi pääsisältö, joten tätä tuotantomahdollisuutta tullaan edellyttämään palvelun tarjoajilta. Yksittäiseltä osakokonaisuuden tarjoajalta tätä ei edellytetä, mikäli kuntouttavan työtoiminnan asiakastyö tulee muuten huomioitua.

Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon näkökulmasta edellä kuvattua palvelukokonaisuutta tarvitaan edelleen vuosille 2022 ja 2023. Tuleva työvoimapalvelujen paikallistaminen, hyvinvointialueiden käynnistyminen sekä pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvän rahoitusmallin uudistaminen tulevat muuttamaan palvelukokonaisuuden tarpeen sisältöä 2024.

Palvelukokonaisuuden hankkimiseksi Mikkelin kaupunki tekee tietopyynnön Hilmaan. Tietopyyntö käynnistää hankintalain mukaisen hankintamenettelyn, jonka tavoitteena on saada työllisyydenhoitoa tukeva palvelukokonaisuus vuosille 2022 ja 2023. Hankintakokonaisuus tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn hankintaprosessiin liittyvän markkinavuoropuhelun jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy tietopyynnön jättämisen hankintapalvelu Hilmaan työllisyydenhoidon palvelukokonaisuuden hankkimiseksi ja sen tuottamiseen liittyvien ilmoittautujien etsimiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellnen (Mikkelin toimintakeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Pekka Patama, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.