Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 358 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Hallintojohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 37 Tuula Pylkkäsen valitseminen asianhallintasihteerin tehtävään, 27.08.2021
§ 38 Taina Rahikaisen valinta toimistosihteerin tehtävään 1.11.2021 alkaen, 31.08.2021

Talousjohtaja
§ 9 Irtisanoutuminen IT-arkkitehdin tehtävästä, 28.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.