Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 369 Lisämäärärahaesitys Otavan opiston asuntolan peruskorjaus

MliDno-2016-1337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talonrakennuspalvelut on kilpailuttanut Otavan opiston asuntolan 4. kerroksen peruskorjauksen.

Kilpailutus on suoritettu avointa hankintamenettelyä käyttäen. Kilpailutettavat urakat ovat olleet rakennus- ja pää- sekä LVI-urakka.

Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 7.6.2021.

Valintaperusteena on halvin hinta. Laatutekijät on asetettu vähimmäisvaatimuksena tarjoavan yrityksen sekä käytettävän työnjohdon osalta.

Määräaikaan 6.7.2021 kello 10:00 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:

Rakennusurakka: Rakennusliike V. Mättölä Oy, Rkl Avikainen Oy, LMK Lappeenranta Oy, Rakennus Pilar Oy

LVI-urakka: Caverion Suomi Oy, Teknocon Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy

Urakoiden kilpailutuksen jälkeen hankkeen päivitetty kustannusarvio on 400 000 euroa. Hankkeelle on varattu vuoden 2021 talousarviossa 300 000 euroa ja vuodelta 2020 jäi käyttämättä hankkeen suunnitteluun varattu 50 000 euroa. Hankkeen määrärahat ylittyvät vuoden 2021 osalta noin 100 000 euroa ja hankkeen kokonaiskustannukset noin 50 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy ehdollisesti seuraavat edullisimmat tarjoukset.

Rakennusurakka: LMK Lappeenranta Oy, 269 500 €.

LVI-urakka: Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, 48 600 €

Hyväksymisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 100 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2021.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää 100 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14100 Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään projektilta 10360 Eteläinen aluekoulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin talonrakennuspalvelut on kilpailuttanut Otavan opiston asuntolan 4. kerroksen peruskorjauksen. Hankkeelle on varattu talousarviossa 300 000 euroa vuodelle 2021. Tarjousten saapumisen jälkeen hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 400 000 euroa. Päivitetty kustannusarvio ylittää vuoden 2021 talousarvion 100 000 eurolla.

Hankkeelle on ollut varattuna vuoden 2019 investointiohjelmassa suunnittelua varten 50 000 euroa. Suunnittelu on kuitenkin tehty vasta vuonna 2021 projektin toteutumisen varmistuessa, joten hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittyy 50 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 100 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14100 Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään projektilta 10360 Eteläinen aluekoulu.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.