Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 366 Henkilöstöjohtajan virka

MliDno-2021-2938

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöjohtaja Maria Närhinen on 27.7.2021 päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut Mikkelin kaupungin henkilöstöjohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 28.2.2022.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron henkilöstöjohtajan virasta myöntää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää henkilöstöjohtaja Maria Närhiselle eron henkilöstöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkkin päättyy 28.2.2022.

Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa henkilöstöjohtajan viran auki haettavaksi 13.9.2021 lukien siten, että hakuaika päättyy 8.10.2021 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää henkilöstöjohtajan haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Haastatteluryhmään nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja Pirkko Valtola sekä hallintojohtaja Ari Liikanen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen. 

Tiedoksi

Maria Närhinen, haastatteluryhmään nimetyt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.