Kaupunginhallitus, kokous 6.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Pekonen ja Armi Salo-Oksa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 8.3.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Hyväksyttin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.