Kaupunginhallitus, kokous 6.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillliseksi ja päätösvaltaiseksi. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.