Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 341 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitusasiassa 2328/2023/19.10.2023
  • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitusasiassa 2428/2023/31.10.2023 

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.