Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 317 Valtuustoaloite leikkipuistotoiminnan aloittamiseksi ja avoimen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi Mikkelissä

MliDno-2016-1274

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 23.5.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Leikkipuistot parhaimmillaan voivat koota yhteen lapsia, koululaisia, perheitä ja alueen asukkaita. Monissa kaupungeissa leikkipuistoissa tarjotaan ohjattua toimintaa puiston pihalla tai lähimetsissä lapsille, varhaisnuorille ja lapsiperheille. Puistot ovat oman alueensa yhteinen toiminta-areena ja asukkaat halutessaan osallistuvat toiminnan suunnitteluun.

Mikkelissä on jo olemassa Laajalammella perhepuisto, jossa on hyvät ulko- ja sisätilat. Sen toimintaa kehittämällä ja laajentamalla muihin lapsirikkaisiin kaupunginosiin saadaan lapsiperheiden hyvinvointia lisättyä. Jokaiselle ensisynnyttäjälle tulisi lähettää kutsu leikkipuistotoimintaan.

Kesäisin leikkipuistotoiminta vähentäisi koululaisten yksinäisyyttä, kun vanhempien ollessa töissä voisi puistoissa olla nuoria kesätyöntekijöitä tarjoamassa ohjattua leikkitoimintaa ja toimintaan kuuluisi myös maksuton keittolounas. Tällainen kesätoiminta on Helsingissä toiminut jo yli sata vuotta. Ohjatut leikkipuistot tarjoavat turvallisen hoitopaikan ja mielekästä tekemistä koululaisille.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

  • Mikkelissä aloitetaan ja kehitetään leikkipuistotoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta ottaen mallia Helsingin kaupungin toiminnasta.
  • Kaupunki palkkaa kesäisin nuoria kesätyöntekijöitä ohjaamaan lasten ja varhaisnuorten leikkipuistotoimintaa ja näin parantaa mikkeliläisten lasten yhdenvertaisuutta ohjattuun kesätoimintaan sekä pienentää nuorisotyöttömyyttä. Leikkipuistotoiminta tukee vanhempien mahdollisuutta ennakoida ja järjestää lastensa hoito luotettavasti kesäaikana.

Mikkelissä 23.5.2016

Satu Taavitsainen
Markku Turkia, Marita Hokkanen, Leena Teittinen,
Hannu Tullinen, Heikki Pyrhönen, Osmo Ukkonen,
Marianne Huoponen, Rauni Berndt, Veli Liikanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuun 2016 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittävät 23.5.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

”Leikkipuistot parhaimmillaan voivat koota yhteen lapsia, koululaisia, perheitä ja alueen asukkaita. Monissa kaupungeissa leikkipuistoissa tarjotaan ohjattua toimintaa puiston pihalla tai lähimetsissä lapsille, varhaisnuorille ja lapsiperheille. Puistot ovat oman alueensa yhteinen toiminta-areena ja asukkaat halutessaan osallistuvat toiminnan suunnitteluun.

Mikkelissä on jo olemassa Laajalammella perhepuisto, jossa on hyvät ulkoilu- ja sisätilat. Sen toimintaa kehittämällä ja laajentamalla muihin lapsirikkaisiin kaupunginosiin saadaan lapsiperheiden hyvinvointia lisättyä. Jokaiselle ensisynnyttäjälle tulisi lähettää kutsu leikkipuistotoimintaan.

Kesäisin leikkipuistotoiminta vähentäisi koululaisten yksinäisyyttä, kun vanhempien ollessa töissä voisi puistoissa olla nuoria kesätyöntekijöitä tarjoamassa ohjattua leikkitoimintaa ja toimintaan kuuluisi myös maksuton keittolounas. Tällainen kesätoiminta on Helsingissä toiminut jo yli sata vuotta. Ohjatut leikkipuistot tarjoavat turvallisen hoitopaikan ja mielekästä tekemistä koululaisille.”

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esittävät, että Mikkelissä aloitetaan ja kehitetään leikkipuistotoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta ottaen mallia Helsingin kaupungin toiminnasta. Lisäksi esitetään, että kaupunki palkkaa kesäisin nuoria kesätyöntekijöitä ohjaamaan lasten ja varhaisnuorten leikkipuistotoimintaa ja näin parantaa mikkeliläisten lasten yhdenvertaisuutta ohjattuun kesätoimintaan sekä pienentää nuorisotyöttömyyttä. Aloitteen tekijöiden mukaan leikkipuistotoiminta tukee vanhempien mahdollisuutta ennakoida ja järjestää lastensa hoito luotettavasti kesäaikana.

Mikkelissä on pientä maksua vastaan alle kouluikäisille Pelastakaa Lapset ry:n leikkipuistotoimintaa, jota kaupunki tukee 20 700 eurolla. Kaupungissa toimivat järjestöt ja seurat järjestävät lapsille kesällä erilaisia aktiviteetteja. Lisäksi mm. seurakunnan kesäkuussa järjestämiä kesäkerhoja 3 euron päivämaksulla 4-8-vuotiaille järjestettiin Anttolassa, Otavassa, Haukivuorella ja Ristiinassa. Seurakunnan päiväleirejä kahdeksan euron päivämaksulla järjestetään puolestaan 6-9-vuotiaille Lähemäellä, Rouhialassa ja Rantakylässä. Kaupungin kulttuuritoimi järjestää Hulivilikarnevaalit, Liikunta- ja nuorisopalvelut järjestivät mm. kahdeksalla rannalla maksullisia rantauimakouluja ja yhdeksällä kentällä maksuttomia urheilukouluja. Lisäksi Liikunta- ja nuorisopalvelut järjesti yli 12-vuotiaille mm. Sporttikeskiviikot, Xon-torstait ja Seikkailuperjantait. Nuorisotaloilla järjestettiin myös erilaisia toimintoja.

Helsingissä on yksityistä ulkona tapahtuvaa Puistotäti-toimintaa alle kouluikäisille, jota valvovat johtavat leikkipuisto-ohjaajat. Lisäksi on yksityisiä kerhoja kotihoidossa oleville lapsille. Päiväkotien ja leikkipuistojen kerhot ovat maksuttomia ja toimivat päiväkodeissa tai leikkipuistoissa. Ne on tarkoitettu kotihoidossa oleville kahdesta vuodesta esikouluikään asti oleville lapsille. Sisätiloissa toimivien kerhojen lisäksi on piha- ja metsäkerhoja. Koululaisten maksutonta ja kaikille avointa iltapäivätoimintaa on kaikissa kaupungin leikkipuistoissa. Välipalasta peritään kiinteä kuukausimaksu (36,10 €) ja siihen on mahdollista saada maksuvapautus. Lisäksi Perhetaloissa järjestetään erilaisia toimintatuokioita, ryhmiä ja kursseja lapsiperheille.

Valtuustoaloitteessa esitetään ottamaan mallia Helsingin kaupungin toiminnasta. Valtuustoaloitteen mukaan Helsingissä on ollut kesäleikkitoimintaa yli sata vuotta. Mikkeli on kuitenkin pieni ja nuorempi kaupunki verrattuna Helsinkiin. Niinpä leikkipuistotoiminnasta onkin selvitetty myös Varkauden ja Joensuun kaupungeista, joita voidaan paremmin verrata Mikkelin kaupungin toimintaan.

Joensuussa järjestetään kesäleikkikenttätoimintaa pääasiassa 4-10-vuotiaille, jos alle neljän vuoden ikäinen on osallistumassa, on hänellä oltava oma aikuinen mukana. Leikkikenttätoimintaa voi osallistua enintään 30 lasta, jotka otetaan toimintaan mukaan tulojärjestyksessä. Sisätiloja käytetään vain erityistilanteissa. Puolen päivän aikaan on ruokatauko. Lapsilla tulee olla omat eväät mukana. Toiminta on maksutonta, mutta mahdollisista retkistä peritään kulut huoltajilta. Toimintaa on ollut tänä kesänä klo 9-14 maanantaista perjantaihin 6.6. - 1.7.2016. Leikkikenttäohjaajina ovat toimineet opiskelijat ja koululaiset. Lisäksi kentällä on vastaava ohjaaja.

Varkaudessa puolestaan ovat huoltajat itse halunneet järjestää leikkipuistotoimintaa kesäksi. Sitä järjestetään kerran viikossa aamupäivällä huoltajien ja kuuden yhdistyksen tai järjestön edustajien kanssa yhdessä. Yhdistysten ja järjestöjen edustajat toimivat vuoroviikoin vanhempien kanssa järjestämässä puistotoimintaa ja tuovat mukanaan jotakin tarjottavaa. Kaupunki antaa leikkivälineet käyttöön toimintaan. Vanhemmat informoivat toiminnasta sosiaalisen median kautta. Huoltajien ja varhaiskasvatuksen edustajien kanssa kokouksissa suunnitellaan yhdessä toimintaa.

Kustannuksia tarkasteltaessa Joensuun mallin mukaan esimerkiksi Laajalammen leikkipuistoon järjestettäessä vastaavanlaista toimintaa, arvioidaan, että olisi varattava kolmelle kesätyöntekijälle kuukaudeksi sekä yhdelle kaupungin työntekijälle kahdeksi kuukaudeksi palkkarahat toiminnan järjestelyä ja suunnittelua sekä varsinaista ohjausta varten. Lisäksi tarvikkeita varten olisi varattava myös jonkin verran resurssia. Kustannuksia arvioidaan tulevan noin 10 000 euroa.

Varkauden mallissa kustannuksia arvioidaan koituvan tarvikekustannuksista sekä noin yhden henkilön palkkakustannusten verran noin 4 000 euroa.

Mikäli katsotaan, että kaupungin tukema Pelastakaa Lapset ry:n leikkipuistotoiminta, järjestöjen ja seurojen järjestämä kesätoiminta, seurakunnan kesäkerhot Anttolassa, Otavassa, Haukivuorella ja Ristiinassa, seurakunnan päiväleirit Lähemäellä, Rouhialassa ja Rantakylässä, kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen rantauimakoulut ja urheilukoulut, eikä Kulttuuritoimen Hulivilikarnevaali ole riittäviä, voidaan kesäpuistotoimintaa alkaa suunnitella Laajalammen leikkipuistoon kesäksi 2017. Tällöin talousarvioon on varattava siihen kohdennettu määräraha joko Joensuun mallin mukaisesti, jolloin määrärahaa tarvitaan varata 10 000 euroa tai noin 4 000 euron verran Varkauden mallin mukaista toimintaa järjestettäessä. Määrärahan tiimoilta asia katsotaan talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan selvityksen leikkipuistotoiminnan aloittamiseksi ja avoimen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi Mikkelissä tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa  aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.