Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 310 Imoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 24.8.2016
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  - maakuntahallituksen pöytäkirja 22.8.2016
   
 • Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös 19.8.2016 Snro ESAELY/651/2016 asiassa Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantunen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta, Mikkelin kaupungin alueella sijaitseva kiinteistö 491-20-22-4 (Insinöörinkatu 7)
   
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston määräys 24.8.2016 ISAVI/2164/05.06.04/2015 Määräys toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen saattamiseksi toimeentulotukilain mukaiseksi Mikkelin kaupungissa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.