Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 315 Asuntomessualueen tonttihakemukset

MliDno-2015-979

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Uusina hakemuksina ovat Vahvaselkä Saara ja Sami (tontti 17/5), Seppälä Santeri ja Pauliina (tontti 17/2), Eskelinen Tiina ja Seppänen Marko (tontti 12/5)  ja Pohjolan Design-Talo Oy (tontti  12/2). Asuntomessutoimikunta on hyväksynyt hakemukset ja esittää tekniselle lautakunnalle, että lautakunta varaa em. tontit niitä hakeneille.
 
Tämän jälkeen Kirkonvarkauden asuntomessualueen 36 tontista on varattuna 30 kappaletta. Suomi-korttelissa ovat vapaana tontit 11/2, 11/3, 12/1 ja 12/4. Onni-korttelissa ovat vapaina tontit 15/7 ja 15/8.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta varaa messutontit niitä hakeneille seuraavasti: Vahvaselkä Saara ja Sami (tontti 17/5), Seppälä Santeri ja Pauliina (tontti 17/2), Eskelinen Tiina ja Seppänen Marko (tontti 12/5)  ja Pohjolan Design-Talo Oy (tontti  12/2).
 
Tontteja koskevien monikantasopimusten solmiminen sekä tonttien vuokraaminen tai myyminen tapahtuu myöhemmin kuluvana vuonna. Varaus on voimassa toistaiseksi. Tonttien lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja hyväksyttävissä olevaa rakennuslupaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/5 vuokrataan Saara ja Sami Vahvaselälle siten, että vuosivuokra on 4% valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinnasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sami ja Saara Vahvaselkä, asuntomessutoimisto, Tekninen toimi/Sari Valjakka