Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarno Strengell ja Kirsi Olkkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 7.2.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.