Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024

MliDno-2024-77

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtionvarainministeriö on toimittanut Mikkelin kaupungille seuraavat tiedot vuoden 2024 valtionosuusrahoituksesta:

  • Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 sekä näiden maksuerittely
  • Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024 sekä laskelma Mikkelin kaupungin kotikuntakorvaustuloista


Tarkemmat laskentatiedot vuoden 2024 valtionosuuksista ovat ladattavissa VM:n verkkosivuilta osoitteesta https://vm.fi/kunnan-peruspalvelujen-valtionosuus. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitustiedot ja raportit löytyvät OPH:n raportointipalvelusta https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit.

Valtionosuuspäätöksistä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksissä esitettyjen tietojen perusteella oikaisuvaatimuksen tekemiseen ei ole aihetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.