Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Kuvaus

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 2 Meidän IT ja talous Oy:n osakkeen osto Eloisalta, 26.01.2024
Muut päätökset:
§ 1 Kumppanuussopimus Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa, 17.01.2024
§ 2 Kumppanuussopimus Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa, 18.01.2024
§ 3 Kumppanuussopimus Taito Itä-Suomi ry:n kanssa, 18.01.2024
§ 4 Kumppanuussopimus Mikkelin Hiihtäjät ry:n kanssa, 19.01.2024
§ 5 Kumppanuussopimus Mikkelin Torikauppiaat ry:n kanssa, 24.01.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Pöyry, pekka@pekkapoyry.fi

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.