Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Talousjohtaja
Talouspäätökset:
§ 3 Konsernitiliin liitetyn tililuoton korottaminen / Mikkelin Ravirata Oy, 23.01.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.