Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17/2924/25.1.2024 maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisessa yhteiskäsittelyasiassa.
  • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky. hallituksen pöytäkirja 18.1.2024
  • Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 22.1.2024

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.