Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 397 Veroprosentit vuodelle 2019

MliDno-2018-2305

Valmistelija

 • Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi
 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) ja Kiinteistöverolain (654/1992) perusteella ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19 päivänä. Veroprosenttipäätöksen perustana on kaupunginjohtajan esitys vuoden 2019 talousarvioksi. Päätöksessä on huomioitu Mikkelin kaupungin verotulokertymää koskevat taloudelliset ennusteet.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on laadittu siten, että kaupunki pitää tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit ennallaan vuonna 2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyy veroprosentit kokouksessaan 12.11.2018.

Mikkelin kaupungin vuoden 2019 veroprosentit:

 

2018

2019

Tuloveroprosentti

20,50 %

20,50 %

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti

0,58 %

0,58 %

Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti

1,15 %

1,15 %

Yleinen kiinteistöveroprosentti

1,25 %

1,25 %

Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti

2,75 %

2,75 %

Yleishyödyllinen yhteisö

0,00 %

0,00 %

Rakentamaton rakennuspaikka

3,30 %

3,30 %

Tuloveroprosentti

Koko maan painotettu keskiarvo on 19,86 % vuonna 2018, jossa oli vähennystä 0,04 prosenttiyksikköä vuoteen 2017 verrattuna. Etelä-Savon keskimääräinen tuloveroprosentti on 21,08 % vuonna 2018, jossa vähennystä on 0,06 prosenttiyksikköä vuoteen 2017 verrattuna. Mikkelin kaupunki säilyttää tuloveroprosentin vuoden 2018 tasolla.

 

Kiinteistöveroprosentit

Kunnat voivat päättää kiinteistöveroprosenteista seuraavalla vaihteluvälillä:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 % - 1,00 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,93 % - 2,00 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 % - 2,00 %
 • Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,93 % - 3,10 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % - 2,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % - 6,00 %

Mikkelin kaupunki säilyttää kiinteistöveroprosentit vuoden 2018 tasolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 20,50 % vuodelle 2019.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,58 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,75 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,30 %.


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Liisa Ahonen esitti Minna Pöntisen kannattamana 0,5 %-yksikön korotusta tuloverorprosenttiin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Liisa Ahosen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Jyrki Koivikko, Olli Miettinen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Juha Vuori, Markku Aholainen, Soile Kuitunen, Jarno Strengell) ja 2 ei ääntä (Liisa Ahonen, Minna Pöntinen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.