Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 402 Valtuustoaloite: Mikkelistä HINKU-kunta

MliDno-2018-2071

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Heli Kauppinen ym. esittivät 8.10.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Esitämme, että Mikkelin kaupunki lähtee mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeeseen.

HINKU kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat. HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunta sitoutuu määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa sekä lisäksi tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vähintään kerran viidessä vuodessa.

Suomessa on tällä hetkellä 42 HINKU-kuntaa, mutta mukana ei vielä ole yhtään kuntaa Etelä-Savosta. HINKU-hankkeen mukana tehdyt uudet ratkaisut ovat olleet kunnille kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä ja mainetta.

Tänään julkaistu Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti osoittaa, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole hetkeäkään hukattavaksi. Ilmastonmuutoksen suurimmat riskit voidaan kuitenkin yhä välttää, kun toimiin ryhdytään rohkeasti. Merkittävä osa ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttavista teoista ja päätöksistä, kuten rakentamisen ohjaus, kaavoitus ja liikenteen suunnittelu, tapahtuu kuntatasolla. Mikkelinkin on kannettava vastuunsa ja tehtävä entistä enemmän.

Aktiivisuus ilmastonmuutoksen torjunnassa synnyttää kaupunkiin myös uutta työtä ja toimeentuloa. Siksi Mikkelin on syytä ottaa oma paikkansa edelläkävijöiden joukossa, osana HINKU-verkostoa.

Mikkelissä 8.10.2018

Heli Kauppinen
Nina Jussi-Pekka, Kerttu Hakala, Veli Liikanen,
Minna Pöntinen, Mikko Siitonen, Jarmo Lautamäki"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Mani Väisänen, Marko Vuorinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.