Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 390 Pöytäkirjan tarkastaminen sähköisesti

MliDno-2018-1140

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Kaupungin sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä on mahdollista lähettää pöytäkirjat sähköisesti hyväksyttäväksi. Sähköisestä pöytäkirjantarkastuksesta saatavien taloudellisten hyötyjen lisäksi toimintamalli nopeuttaa ja helpottaa pöytäkirjantarkastuksen jälkeisiä työvaiheita.

Tavoitteena on, että sähköinen hyväksymismenettely otetaan käyttöön pöytäkirjantarkastuksessa kaikissa valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa vuoden 2018 aikana. Käyttöönotto aloitetaan kokeilemalla ja keräämällä kokemuksia kaupunginhallituksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginhallituksessa kokeiluna 1.6.2018 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että elokuun 2018 jälkeen tarkastellaan kokeilun tuloksia ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokeilu on onnistunut kaupunginhallituksessa ja konserni- ja elinvoimajaostossa hyvin, jonka vuoksi sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginvaltuustossa ja kaikissa toimielimiessä poislukien johtokunnat sekä vanhus- ja vammaisneuvostot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginvaltuustossa 12.11.2018 kokouksesta alkaen. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön tulosalue/Jouni Riihelä, Juha Ruuth, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Tiina Turunen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.