Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 389 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Anttolan aluejohtokunta 10.10.2018
  • Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta 10.10.2018
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 17.10.2018
  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 17.10.2018
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2018
  • Kaupunkiympäristölautakunta 18.10.2018
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 18.10.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.