Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 391 Oikeusministeriön tiedote vuonna 2019 toimitettavista vaaleista

MliDno-2018-2027

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Oikeusministeriö on lähettänyt kaupunginhallitukselle oheisen vuonna 2019 järjestettäviä vaaleja koskevan tiedotteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.