Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 407 Muut asiat, kaupunginhallitus

Kuvaus

  • Palvelusuunnitelman ohjausryhmän varajäsenten valinnasta päättäminen ja nimeäminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei ko. varajäseniä nimetä.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan päättämään Kunta sanoo ei, nej, no sukupuoleen perustuvalle väkivallalle - hankkeeseen osallistumisesta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.