Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 395 Kiinteistön 491-2-14-1 ostaminen / Pielisensuun Teollisuushallit Oy

MliDno-2018-2327

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Pielisensuun Teollisuushallit Oy omistaa osoitteessa Mannerheimintie 3 rakennetun kiinteistön, jossa aiemmin toimi Broman Groupin AD-autotarvikeliike. Autotarvikeliikkeen toiminta loppui uuden Motonetin valmistuttua ja kiinteistö on siitä lähtien ollut Broman Groupilla myytävien tai itse jalostettavien kohteiden salkussa. Kiinteistön kiinteistötunnus on 491-2-14-1, pinta-ala 3.408 m2, asemakaavamerkintä KL (liikerakennusten korttelialue) ja rakennusoikeus 2.400 k-m2. Kiinteistöllä sijaitsee noin 1.000 k-m2 suuruinen liike- ja korjaamorakennus.

Kiinteistön ostamisesta kaupungille alueen muuttuvan maankäytön tarpeiden tyydyttämiseksi on neuvoteltu maanomistajan kanssa. Kiinteistön arvosta on pyydetty liitteenä oleva arvio (Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co), jonka mukaan kiinteistön arvo on hintaluokassa 670.000 euroa +/- 10 %.

Maanomistajan kanssa käytyjen neuvottelujen lopputulemana on nyt päädytty esittämään, että alueen tulevaisuudessa muuttuvan maankäytön tarpeiden tyydyttämiseksi kaupunki ostaisi kiinteistön hintaan 815.000 euroa. Myyjä on jo puoleltaan hyväksynyt neuvottelujen lopputuloksen siten, että se sitoutuu myymään kiinteistön kyseisellä rahasummalla, mikäli ostamisesta tehdään tätä tarkoittava kaupungin päätös joka saa lainvoiman. Kauppasumma poikkeaa jonkin verran ylöspäin kiinteistöarvion määrittämästä arvon ylärajasta, mutta kyseessä on neuvottelutulos, jonka muotoutumiseen on vaikuttanut yleinen tietoisuus alueen tulevaisuudessa muuttuvasta maankäytöstä ja maankäytön tarpeista.

Kiinteistön tilat ovat tällä hetkellä osin vuokrattuina ja kaupunki voi kaupan toteutuessa neuvotella kiinteistön välittömästä jatkokäytöstä sekä nykyisten että mahdollisten uusien vuokralaisten kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki päättää ostaa Pielisensuun Teollisuushallit Oy:ltä osoitteessa Mannerheimintie 3 sijaitsevan kiinteistön 491-2-14-1 rakennuksineen 815.000 euron kauppahinnalla ja muutoin tavanomaisin kaupan ehdoin. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupungingeodeetin ja kaupunginlakimiehen valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava kauppakirja.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 815.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.