Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 399 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n lainatakaus

MliDno-2018-564

Valmistelija

 • Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi
 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus


Kiinteistökehitys Naistinki Oy on Mikkelin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka tarkoituksena on  omistaa, hallinnoida, kehittää ja vuokrata liike- ja teollisuustiloja pääasiassa yksityisten yritysten käyttöön.

Yhtiön tarkoituksena on ostaa Mikkelin kaupungilta kiinteistö osoitteessa Teknikontie 1 ja saneerata se. Lisäksi saneerattaisiin aiemmin kaupungilta ostettua Rantakylätalon kiinteistöä sekä rakennutettaisiin uudisrakennus nykyisen rakennuksen viereen Etelä-Savon Energian ja Mikkelin Vesiliikelaitoksen käyttöön.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy on kilpailuttanut hankkeen rahoittamiseksi tarvittavan lainan ja viiteellisen korkosuojauksen.

Yhtiön hallitus on tehnyt 2.10.2018 päätöksen hyväksyä Suur-Savon Osuuspankki rahoitustarjouksen seuraavin ehdoin:

Laina:

 • luoton määrä 5.000.000,00 euroa
 • laina-aika 10 vuotta
 • Lainassa noudatetaan lyhennysohjelmaa, joka on laskettu 20 vuoden laina-ajan mukaan, jolloin rahoitus uudelleen järjestellään
 • Lainalyhennys on puolivuositain 131 578,95 euroa; ensimmäinen vuosi on lyhennysvapaa
 • viitekorko 6 kk Euribor 360-korko, viitekorko vähintään 0,00 %
 • marginaali 0,40 %, tarkistus 6 kk lainan ensimmäisestä nostosta

Korkosuojaus:

 • korkosuojauksena korkoputkisopimus, jossa indikatiivinen taso on 1,10 % ja sen hinta määräytyy kun laina on kokonaan nostettu
 • lainan korko on ensimmäiset 10 vuotta 1,50 % ja lainan viimeisenä maksupäivänä (10 v) erääntyy jäljellä oleva laina korkoineen.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy esittää Mikkelin kaupungille lainan takaamista omavelkaisena takauksena 80 % lainan pääomasta. Jäljelle jäävän 20 %:n pääoman osalta vakuutena käytetään 1,3 miljoonan euron kiinteistökiinnityksiä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n omistamaan kiinteistöön. Mikkelin kaupungin takaus koskee myös 10 vuoden jälkeen jäljellä olevaa pääomaa, joka lyhentään kertalyhennyksenä tai uudelleen rahoitetaan. Mahdollisen uudelleen järjestellyn lainan ehdot tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 2.10.2018 ja takausesitys 10.10.2018 ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle Suur-Savon Osuuspankilta edellä mainituin ehdoin otettavalle 5 000.000 euron lainalle omavelkaisen 80 % takauksen eli takaus on 4 000 000 euroa. Takauksesta peritään 0,80 % suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2019 takausprovisio lasketaan koko takaussummasta. Kiinteistökehitys Naistinki Oy voi suojata lainan omalla päätöksellään korkomarkkinatilanteen huomioiden.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Juha Vuori ilmoitti olevansa esteellinen (yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.