Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 398 Etelä-Savon Energia Oy:n konsernilainan uudistaminen

MliDno-2018-2307

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy:n nykyinen konsernilaina erääntyy 31.12.2018. Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa on neuvoteltu Mikkelin kaupungilta olevan konsernilainan jatkamisesta ja uusimisesta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (KV § 59, 5.5.2008) aiempien konsernilainojen yhdistämisen ja konsernilainan myöntämisen Etelä-Savon Energia Oy:lle. Lainaehdoista on sovittu tarkemmin velkakirjassa 7.1.2009. Laina on ollut Bullet -laina, joka maksetaan takaisin yhdessä erässä laina-ajan päättyessä. Lainapääoma on 14 295 973,75 euroa ja se erääntyy 31.12.2018.

Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa neuvoteltu uusi konsernilaina olisi edelleen bullet laina, laina-aika on 5 vuotta ja koroksi on sovittu 4,5 prosenttia.

Etelä-Savon Energia Oy on Mikkelin kaupungin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Kyseinen laina on konsernilaina, jonka jatkaminen ei lisää ulkoisen konsernin rahoitusriskiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnettyä konsernilainaa voidaan jatkaa sen erääntyessä 31.12.2018 siten, että lainasopimusehtoina on 14 295 973,75 euron lainapääoma, viiden vuoden bullet -laina ajalle 1.1.2019-31.12.2023 ja lainakorko on 4,5 prosenttia. Lainan uudistamispäätös ja sopimus tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.