Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 401 Asia poistettiin esityslistalta

MliDno-2018-1771


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.