Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Sitoutuminen KL Kuntahankintojen kilpailutukseen KLKH130 Ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut

MliDno-2017-2414

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mikkelin kaupungin käyttämät tietokoneet hankintaan pääosin leasing-sopimuksilla:

  1. Koulujen Chromebook-tietokoneet hankkii kaupunki itse ja niiden rahoitus- ja elinkaarenhallintaapalvelut on hankittu liittymällä KL Kuntahankintojen kilpailuttamaan puitesopimukseen.
  2. Hallinnon työasemapalvelun tietokoneet hankkii Kuntien Tiera Oy, joka myös järjestää niiden rahoituksen ja elinkaarenhallinnan.

Koulujen laitehankinnat toteutetaan jatkossakin nyt käytössä olevalla mallilla. Koulujen laitteiden vuosittaiset laitevuokrat vuoden 2017 laitemäärillä ovat arviolta 107 000 euroa.

Hallinnon työasemapalvelussa rahoitus- ja elinkaarenhallintapalveluiden uudelleenjärjestely mahdollistaisi jonkin verran säästöjä rahoituskustannuksissa, koska palveluntuottajat osakeyhtiöinä maksavat leasing-rahoituksesta enemmän kuin Mikkelin kaupunki kuntaorganisaationa maksaisi. Vuoden 2017 laitemäärillä laitevuokrat ovat noin 300 000 euroa vuodessa. Rahoitussopimuksen siirtäminen kaupungin omiin nimiin mahdollistaisi arviolta 30 000 euron vuosittaiset säästöt.

Kaupungin liikelaitoksista ja konserniyhtiöistä työasemapalveluyhteistyössä ovat vuonna 2017 mukana Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos Oy, Etelä-Savon työterveys Oy, Metsäsairila Oy ja Naistinki Oy. ESTT jää pois vuonna 2018 ja ESPL arviolta vuonna 2019.

KL Kuntahankintojen kilpailuttama puitesopimus päättyy huhtikuussa 2018. KL Kuntahankinnat on käynnistänyt uuden kilpailutuksen (KLKH130 Ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut) maaliskuussa 2018 alkavalle nelivuotiselle sopimuskaudelle. Sopimus sisältää vain rahoituksen ja elinkaarenhallinnan (mahdolliset jatkovuokraukset ja lunastukset sekä käytöstä poistuvien laitteiden kierrätys) palvelut, Mikkelin kaupunki voi ja sen on tehtävä laitehankinnoista erillinen sopimus.

Aiemmasta käytännöstä poiketen KL Kuntahankintojen kilpailutuksiin ei voi enää liittyä jälkikäteen, vaan osallistujien on sitouduttava hankintaan ennen tarjouspyynnön julkaisemista. Sitoumuksessa on erikseen nimettävä ne konserniyhtiöt, jotka sopimusta tulevat käyttämään. KL Kuntahankintojen kilpailutukseen sitoutuminen ei tarkoita jonkin tietyn laitemäärän tai palveluvolyymin hankkimista nykyisen sopimuskauden päättyessä, vaan tarve arvioidaan uuden sopimuskauden alkaessa sen hetkisen tilanteen mukaan.

Kilpailutuksen esittelymateriaali on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki, Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos Oy, Metsäsairila Oy ja Naistinki Oy sitoutuvat KL Kuntahankintojen kilpailutukseen KLKH130 Ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut. Etelä-Savon pelastuslaitoksen osalta sitoumus rajataan koskemaan maakuntauudistusta edeltävää aikaa.

Talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sitoumuslomake.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että asia siirretään uudelleen valmisteltavaksi ja käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 4.12.2017. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että tietohallintopäällikkö Tuomas Fjällström selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Esteellisyys

Armi Salo-Oksa

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousjohtaja ja tietohallintopäällikkö esittelevät kokouksessa pyydetyn selvityksen siitä, mihin KL Kuntahankintojen kilpailutuksessa sitoudutaan ja miten se vaikuttaa paikallisiin yrityksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki, Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos Oy, Metsäsairila Oy ja Naistinki Oy sitoutuvat KL Kuntahankintojen kilpailutukseen KLKH130 Ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut. Etelä-Savon pelastuslaitoksen osalta sitoumus rajataan koskemaan maakuntauudistusta edeltävää aikaa.

Talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sitoumuslomake.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa (Marski-Data Oy:n toimitusjohtaja) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Mikkelin Puhelin Osuuskunnan hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Sihteerinä tämän pykälän aikana toimi kaupunginlakimies Jukka Savolainen.

Merkitään, että tietohallintopäällikkö Tuomas Fjällström selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Esteellisyys

  • Armi Salo-Oksa

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat