Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Otto-oikeus / lautakuntien / viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Ristiinan aluejohtokunta 15.11.2017
  • Haukivuoren aluejohtokunta 16.11.2017
  • Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 28.11.2017

Talousjohtajan henkilöstöpäätökset 2017

  • Taloussuunnittelijan valinta 1.12.2017 § 13

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat